eOverheid Actieplan 2016-2020

De Europese Commissie heeft een eOverheid Actieplan opgesteld, dat (decentrale) overheden ondersteunt bij administratieve processen. Het Actieplan heeft als doel om de kwaliteit van de digitale dienstverlening te verbeteren en de interne efficiëntie van de publieke sector te verhogen. Het gebruik van digitale publieke dienstverlening kan administratieve lasten voor bedrijven en burgers verminderen. Het maakt de interactie met overheidsdiensten sneller, efficiënter, gemakkelijker en transparanter.

EOVERHEID ACTIEPLAN

De eOverheid Actieplannen zijn politieke instrumenten van de Europese Commissie om de modernisering van de overheidsdiensten in de EU te bevorderen. Bij het evalueren van het eOverheid Actieplan 2011-2015 werd geconcludeerd dat het Actieplan een positieve impact heeft gehad op de ontwikkeling van de eOverheid op zowel Europees als op lidstaatniveau. Maar nóg beter gebruik van eOverheid kan meer voordeel opleveren. Dit eOverheid actieplan is ontwikkeld binnen de digitale Interne Markt strategie. De Digitale Interne Markt Strategie noemt als doelen van eOverheid het moderniseren van de overheidsdiensten, het bereiken van grensoverschrijdende interoperabiliteit en het vergemakkelijken van interactie met de burgers.

EOVERHEID ACTIEPLAN 2016-2020

De volgende visie ligt ten grondslag aan het eOverheid Actieplan 2016-2020:

‘Overheidsdiensten en overheidsinstellingen in de Europese Unie moeten uiterlijk in 2020 open, efficiënte en inclusieve instellingen zijn die alle burgers en bedrijven in de EU gepersonaliseerde, gebruikersvriendelijke, volledig digitale overheidsdiensten bieden over de grenzen heen. Er wordt gebruikgemaakt van een innovatieve aanpak om betere diensten te ontwikkelen en te leveren in overeenstemming met de behoeften en vragen van burgers en bedrijven. Overheidsdiensten gebruiken de nieuwe digitale mogelijkheden om de interactie met belanghebbenden en met elkaar te vergemakkelijken.’

In het actieplan worden drie beleidsprioriteiten (zogenaamde pillars) onderscheiden:

  • Pillar 1: het moderniseren van overheden via ICT door essentiële digitale hulpmiddelen te gebruiken;
  • Pillar 2: het realiseren van grensoverschrijdende mobiliteit met inter-operabele digitale overheidsdiensten;
  • Pillar 3: het vergemakkelijken van digitale interactie tussen overheidsdiensten en burgers/bedrijven om hoogkwalitatieve overheidsvoorzieningen te bieden.

Dit leidt ook tot een beter bedrijfsklimaat in de verschillende EU lidstaten. De Commissie geeft in de mid-term review uit mei 2017 van de Digital Single Market aan dat het actieplan eOverheid constant geüpdatet zal worden, een goed voorbeeld hiervan is het uitbreiden van de oorspronkelijke 20 acties, met vijf nieuwe. Het actieplan omvat nu vijfentwintig acties van de Europese Commissie, waarvan er momenteel 22 zijn afgerond.

Nieuws eOverheid Actieplan 2016-2020

Decentrale overheden vanaf 18 april 2019 verplicht om e-factureren te accepteren

Vanaf 18 april 2019 zijn decentrale overheden en andere overheidsorganisaties verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren. Deze definitieve datum kan afgeleid worden uit de Europese norm voor e-factureren, die de Europese Commissie bekend heeft gemaakt. De verplichting volgt uit richtlijn 2014/55 inzake elektronische facturering voor overheidsopdrachten.

Lees het volledige bericht

Tallinn-verklaring: toekomst eOverheid in Europa

Op de Digitale Top in Estland (6 oktober jl.) werd gesproken over de toekomst van de eOverheid in Europa. E-aanbesteden en elektronische identificatie zijn voorbeelden van belangrijke mijlpalen die al bereikt zijn op het gebied van eOverheid. Er zijn echter nog veel meer kansen op het gebied van digitale transformaties, zowel op decentraal niveau als op Europees niveau. In de Tallinn-verklaring, die op de Digitale Top is getekend, is de wens uitgesproken om een extra impuls te geven aan de mogelijkheden op digitaal gebied voor (decentrale) overheden.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert nieuwe richtlijnen voor digitalisering publieke diensten

De Commissie heeft op 23 maart 2017 een nieuw EU interoperabiliteitskader gepresenteerd. Dit kader moet Europese overheden helpen bij de digitalisering van het aanbod van diverse publieke diensten. Daarnaast heeft het kader een coördinerende functie. Digitalisering leidt tot tijd- en kostenbesparing, verhoogt de transparantie en verbetert de kwaliteit van diensten voor burgers en bedrijven.

Lees het volledige bericht

eOverheid draagt bij aan Europese doelstellingen

De digitale overheid in Nederland wordt steeds meer gebruikt. Dit blijkt uit  onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De relatie tussen overheid, burgers en bedrijven wordt steeds meer digitaal. Daarnaast worden veel diensten, zoals de aanvraag van toeslag- of vergunningen ook gedigitaliseerd.  Door deze positieve ontwikkeling draagt Nederland bij aan het actieplan ‘eGovernment 2016-2020’ van de Europese Commissie.

Lees het volledige bericht

Actieplan naar een digitaal openbaar bestuur

Er zijn nieuwe inzichten in de vooruitgang van digitale services in de publieke sector in de lidstaten van de Europese Unie. De vooruitgang van faciliteiten met betrekking tot e-overheid in de lidstaten worden gemeten en met elkaar vergeleken in een onderzoek dat in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Capgemini, Sogeti, IDC en Politecnico Di Milano , sluit aan op het actieplan wat de Commissie in april 2016 presenteerde om de vraag en verwachtingen uit de private sector bij te benen.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen eOverheid Actieplan 2016-2020

Publicaties eOverheid Actieplan 2016-2020