Elektronische handtekening

Decentrale overheden kunnen een elektronische handtekening gebruiken om documenten digitaal te ondertekenen, bijvoorbeeld bij elektronisch aanbesteden. Een elektronische handtekening wordt ook wel een digitale handtekening genoemd. Nationale elektronische legitimatiesystemen (eID) kunnen worden gebruikt om grensoverschrijdend veilige transacties te doen in de EU. Een elektronische handtekening (e-handtekening) kan daarbij gebruikt worden om documenten digitaal op een betrouwbare manier te ondertekenen.

eOverheid Actieplan

In het eOverheid Actieplan 2016-2020 van de Europese Commissie staat dat de Commissie het gebruik van eID en e-handtekeningen zal bespoedigen. De Verordening elektronische identificatie en transactie (910/2014) draagt hieraan bij en trekt ook de richtlijn elektronische handtekening in.

Wat is een elektronische handtekening?

De Verordening elektronische identificatie en transactie definieert een e-handtekening als volgt: ‘gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen’ (art. 3 lid 10).

Gekwalificeerde elektronische Handtekening

Een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gedefinieerd als: ‘een geavanceerde elektronische handtekening die is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en die gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen’ (art. 3 lid 12)

In art. 3:15a BW staat: ‘een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval’. Dit staat tevens in art. 25 lid 2 van de verordening.

Betrouwbaarheid elektronische Handtekening

Art. 3:15a lid 2 BW en art. 26 verordening geven enkele eisen waaraan een digitale handtekening moet voldoen om als voldoende betrouwbaar aangemerkt te worden:

  • de handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
  • de handtekening maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren
  • de handtekening komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
  • de handtekening is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord;
  • de handtekening is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat als bedoeld in art. 1.1 onderdeel ss, van de Telecommunicatiewet;
  • de handtekening is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen als bedoeld in art. 1.1 onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet (enkel in BW).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Praktijkvragen Elektronische handtekening