eAanbesteden

Elektronisch aanbesteden (eAanbesteden) is het digitaal uitvoeren van een aanbestedingsproces. Dit maakt het gemakkelijker voor ondernemingen om in te schrijven op overheidsopdrachten. Een win-win situatie: aanbesteden wordt eenvoudiger, een aanbestedende dienst kan kiezen uit meer inschrijvingen en het scheelt tijd en geld. Er wordt momenteel gewerkt aan de overgang naar volledige eAanbestedingen.

eAanbesteden

eAanbesteden is het vervangen van op papieren dossiers gebaseerde procedures, voor op ICT-technologie gebaseerde communicatie en verwerkingsprocessen gedurende het verloop van de aanbestedingsprocedure. Het gaat om het elektronisch doorlopen van de verschillende fases van een aanbestedingsprocedure: de bekendmaking van de aankondiging, de verstrekking van aanbestedingsdocumenten, het indienen van inschrijvingen, beoordeling, gunning, bestelling, facturering en betaling. Ook onder aanbestedingen leest u over eAanbesteden.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Onder de voormalige Aanbestedingswet 2012 konden ondernemers gebruik maken van het Nederlandse model Eigen Verklaring. De aanbestedingsrichtlijn 2014/24 introduceert een nieuw Europees standaardformulier: het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Dit is vastgelegd in art. 59 richtlijn 2014/24 en art. 2.84 herziene Aanbestedingswet 2012.

De Europese Commissie heeft een tool ontwikkeld waarmee de UEA online kan worden ingevuld, een gratis webdienst voor kopers, inschrijvers en andere partijen. Omdat de tool niet volledig functioneerde, heeft het ministerie van Economische Zaken een interactief pdf-document ontwikkeld. Hier kunnen gemeenten het UEA opstellen en door inschrijvers laten invullen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid eAanbesteden

Nieuws eAanbesteden

Europese Commissie introduceert nieuwe formulieren voor elektronisch aanbesteden

Op 30 september jl. heeft de Europese Commissie nieuwe regels aangenomen aangaande het gebruik van zogenaamde e-formulieren voor de bekendmaking van (Europese) aanbestedingen. Middels een nieuwe Uitvoeringsverordening (Verordening (EU) 2019/1780) introduceert de Commissie nieuwe standaardformulieren voor elektronisch aanbesteden, die de huidige formulieren op termijn zullen vervangen en de informatieverstrekking rondom aanbestedingen duidelijker en toegankelijker moeten maken. Eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska verwacht dat het hierdoor uiteindelijk aantrekkelijker zal worden voor bedrijven om deel te nemen aan aanbestedingstrajecten en burgers meer inzicht zullen verkrijgen in de besteding van belastinggelden. Lees het volledige bericht

Verplichting e-factureren vanaf heden van kracht

Afgelopen donderdag (18 april 2019) zijn de nieuwe aanbestedingsregels rond e-factureren van kracht geworden. Vanaf deze datum moeten overheidsorganisaties elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken. Momenteel blijkt 85% van de overheden in Nederland gereed te zijn om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De nieuwe praktijk moet zorgen voor een kostenefficiënte en snellere verwerking van facturen.

Lees het volledige bericht

1 juli 2017: alle Europese aanbestedingen digitaal

Vanaf 1 juli 2017 zijn Nederlandse overheden ingevolge de aanbestedingsregels verplicht om Europese aanbestedingen volledig digitaal uit te voeren (E-aanbesteden). Dit geldt voor alle opdrachten waarvan de aankondiging op of na 1 juli gepubliceerd wordt. Andere lidstaten die nog niet over zijn gegaan naar elektronisch aanbesteden dienen dit voor 18 oktober 2018 verplicht te stellen.

Lees het volledige bericht

Grensoverschrijdende gezamenlijke aanbestedingen: waar liggen de mogelijkheden?

Recentelijk publiceerde de Europese Commissie een studie waar onderzoek is gedaan naar grensoverschrijdende gezamenlijke aanbestedingen. Daarin is, aan de hand van vier projecten, onderzocht waar de mogelijkheden liggen en welke belemmeringen er bestaan bij gezamenlijke aanbestedingen die de grenzen van lidstaten overschrijden.

Lees het volledige bericht

E-aanbesteden: Nederland is goed op weg

Het aantal digitale aanbestedingen in Nederland is sinds 2013 flink gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Wat is e-aanbesteden en waarom moeten overheden zich aan de regels omtrent e-aanbesteden houden?
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen eAanbesteden

Welke Europese verplichtingen gelden bij elektronisch aanbesteden?

De Europese Aanbestedingsrichtlijnen uit 2014 en de implementatie daarvan in de Nederlandse Aanbestedingswet in 2016 verplichten ons als waterschap om vanaf juli 2017 volledig elektronisch aan te besteden. Wat houden deze elektronische aanbestedingsverplichtingen concreet in en aan welke (Europese) verplichtingen moeten decentrale overheden hierbij exact voldoen?

Bekijk het antwoord

Wat houdt e-aanbesteden in?

In het kader van de Europese Digitale Agenda wilde onze gemeente al meer gaan digitaliseren. Een onderdeel van deze plannen betreft ook elektronisch aanbesteden (e-aanbesteden). Onze gemeente vraagt zich af wat elektronisch aanbesteden nu precies inhoudt, ook gezien de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen die hier verder invulling aan willen geven. Tot slot willen wij graag weten of de verplichting tot e-aanbesteden alleen geldt voor opdrachten met een waarde boven de Europese drempelwaarden?

Bekijk het antwoord

Publicaties eAanbesteden

Wet- en regelgeving eAanbesteden

X