De verwerkersovereenkomst

Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke een verwerker inschakelt om hem te ondersteunen bij het verwerken van persoonsgegevens, moeten zij hun samenwerking vastleggen in een overeenkomst. Dat staat in artikel 28 lid 3 van de AVG.

Inhoud overeenkomst

De verwerkersovereenkomst hoort ingevolge artikel 28 AVG het onderwerp, de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt, de categorieën van de betrokkene en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke te bevatten.

In ons overzicht van handige tools & publicaties vindt u verschillende voorbeelden van verwerkersovereenkomsten. In juni 2021 publiceerde de Europese Commissie een standaard verwerkersovereenkomst. Daarnaast heeft de VNG in 2019 een standaardovereenkomst voor gemeenten opgesteld.

In de praktijk

Het kan in de decentrale praktijk lastig zijn vast te stellen welke organisatie zich als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker gedraagt, zeker als er meerdere partijen bij een complexe verwerking zijn betrokken. Dat kan het geval zijn bij samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties onderling of met private partijen. Het is dan niet altijd duidelijk met welke partijen wel en niet een verwerkersovereenkomst af moet worden gesloten.

Meer informatie kunt u vinden in onderstaande praktijkvragen:

meer weten OVER verwerkersovereenkomsten?

Werkt u bij een (decentrale) overheidsorganisatie en heeft u een vraag over de AVG? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Stel direct uw vraag