Recht op dataportabiliteit

Met de invoering van het recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG) krijgen betrokkenen het recht om gegevens over te (laten) dragen. Dit houdt in dat betrokkenen hun persoonsgegevens bij een verwerkingsverantwoordelijke kunnen opvragen, om deze daarna in een passend format door te kunnen geven aan een andere organisatie.

Het gaat bij het recht op dataportabiliteit alleen om persoonsgegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van ofwel toestemming van de betrokkene (artikel 6 lid 1 onder a, artikel 9 lid 2 onder a) of die noodzakelijk zijn om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren (artikel 6 lid 1 onder b).

Decentrale overheden moeten binnen een bepaalde termijn op een verzoek om het overdragen van gegevens reageren, en verifiëren dat degene die het verzoek indient ook daadwerkelijk de betrokkene is.

meer weten OVER het recht op dataportabiliteit?

Werkt u bij een (decentrale) overheidsorganisatie en heeft u een vraag over de AVG? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Stel direct uw vraag