Recht op informatie

Het recht op informatie is vastgelegd in de artikelen 12-14 AVG.

De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de betrokkene op behoorlijke, begrijpelijke en transparante wijze wordt geïnformeerd wanneer zijn persoonsgegevens worden verwerkt, en wat de doelen van deze verwerking zijn. Ook dient de verwerkingsverantwoordelijke onder meer de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke door te geven, en de bewaartermijnen van de persoonsgegevens.

De precieze informatie die verstrekt moet worden hangt af van of de persoonsgegevens bij de betrokkene zelf worden verzameld of deze via een andere bron zijn verkregen (artikel 13-14 AVG). Uit deze artikelen blijkt ook dat de betrokkene niet geïnformeerd hoeft te worden wanneer deze bijvoorbeeld al over de betreffende informatie beschikt, of indien dit onevenredig veel inspanning zou vergen.

Privacyverklaring

De informatie die aan een betrokkene moet worden verstrekt wordt vaak opgenomen in de privacyverklaring op een website. Daarover kunt u meer lezen op deze pagina.

meer weten OVER het recht op informatie?

Werkt u bij een (decentrale) overheidsorganisatie en heeft u een vraag over de AVG? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Stel direct uw vraag