Recht van inzage

Via het recht op inzage (artikel 15 AVG) kan een betrokkene bij een verwerkingsverantwoordelijke inzicht krijgen in de persoonsgegevens die een organisatie van hem verwerkt. Het recht op inzage is voor een betrokkene een belangrijke eerste stap om de andere rechten van de betrokkene uit te kunnen oefenen, bijvoorbeeld om de persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

De verwerkingsverantwoordelijke moet bij het verstrekken van de persoonsgegevens onder meer laten weten waarom zij bepaalde persoonsgegevens verwerkt, welke soorten persoonsgegevens (categorieën) bewaard worden en aan wie deze eventueel zijn doorgestuurd.

Decentrale overheden moeten binnen een bepaalde termijn op een inzageverzoek reageren en verifiëren dat degene die het verzoek indient ook daadwerkelijk de betrokkene is.

kopie persoonsgegevens

Nieuw onder de AVG is dat de verwerkingsverantwoordelijke ook kosteloos een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt moet overhandigen. Dit recht om een kopie te verkrijgen mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Een decentrale overheid moet er dus voor zorgen dat in deze kopieën geen persoonsgegevens van anderen onrechtmatig aan de betrokkene worden verstrekt. Bijvoorbeeld door de betreffende persoonsgegevens van anderen op de kopie weg te lakken.

meer weten OVER het recht van inzage?

Werkt u bij een (decentrale) overheidsorganisatie en heeft u een vraag over de AVG? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Stel direct uw vraag