Informatie over Europese en nationale regels

Het Single Digital Gateway platform moet inzichtelijk maken voor burgers en bedrijven aan welke voorschriften en vereisten zij moeten voldoen bij het uitoefenen van hun rechten op het gebied van de EU interne markt. De Europese Commissie, centrale en decentrale overheden moeten daarom bepaalde informatie op de Single Digital Gateway of hun overheidswebsites plaatsen.

Het gaat bijvoorbeeld om informatie over:

 • Tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat
 • Deelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement
 • Belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften
 • Het verkrijgen van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten
 • Regels en procedures over deelname aan openbare aanbestedingen

Een overzicht van alle informatiegebieden staat in Bijlage I van de Verordening.

Ingang verplichtingen

 • 23 december 2020
  De Europese Commissie en de lidstaten leveren de informatie gelijktijdig aan met het instellen van de Single Digital Gateway.
 • 23 december 2022
  Gemeentelijke instanties krijgen twee jaar extra de tijd om de informatie en instructie over de online procedures die grensoverschrijdend moeten worden aangeboden op hun overheidswebsites te plaatsen.

Meer weten over dit onderwerp?

Heeft u een vraag over de gevolgen van de Single Digital Gateway voor uw overheidsorganisatie? Neem dan contact met ons op via onze helpdesk.

Stel direct uw vraag


X