Informatie over Europese en nationale regels

Het Single Digital Gateway platform moet het inzichtelijker maken voor burgers en bedrijven aan welke voorschriften en vereisten zij moeten voldoen wanneer zij gebruik maken van hun rechten op het gebied van de EU interne markt. De Europese Commissie, centrale en decentrale overheden moeten daarom bepaalde informatie op de Single Digital Gateway of hun overheidswebsites plaatsen. De Commissie is verantwoordelijk voor de informatie over rechten, plichten en regels, procedures en diensten die volgen uit het Unierecht. De lidstaten dienen te informeren over deze onderwerpen die volgen uit het nationaal recht.

Informatie over rechten, plichten en regels

Op de websites van decentrale overheden moet bijvoorbeeld informatie staan over:

 • Tijdelijke of permanente verhuizing naar een andere lidstaat
 • Deelname aan gemeentelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement
 • Belastingen: betaling, tarieven, belastingaangiften
 • Het verkrijgen van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten
 • Regels en procedures over deelname aan openbare aanbestedingen

Een overzicht van alle informatiegebieden die op de websites vindbaar moeten zijn staat in Bijlage I van de Verordening.

Informatie over procedures en diensten

Naast informatie over rechten, plichten en regels moet er ook informatie te vinden zijn over de administratieve procedures die bij het uitoefenen van de rechten en plichten horen. Daarnaast moet er ook informatie beschikbaar zijn over de diensten voor ondersteuning en probleemoplossing waar gebruikers contact mee kunnen opnemen.

Het gaat hierbij om informatie over alle procedures die raken aan de informatiegebieden in bijlage I van de Verordening. Niet alleen om de procedures die online kunnen worden afgerond en grensoverschrijdend toegankelijk worden gemaakt, maar ook om de procedures die in bijlage I staan en alleen offline toegankelijk zijn.

Aanbieden in een andere taal

Er worden een aantal kwaliteitseisen gesteld aan de informatie op de websites. Deze moet bijvoorbeeld gebruiksvriendelijk en begrijpelijk zijn en er moet een datum van laatste aanpassing worden toegevoegd. Daarnaast is ook vereist dat de informatie (ook) moet worden verstrekt in een officiële taal van de Unie, die door een zo groot mogelijk aantal grensoverschrijdende gebruikers wordt begrepen. De lidstaten kunnen de Europese Commissie om ondersteuning vragen bij het vertalen van de teksten. Hiervoor kan contact opgenomen worden met het Bureau van de Nationaal Coördinator.

Zie voor meer informatie over vertalen de website van het Bureau.

Ingang verplichtingen

 • 12 december 2020
  De Europese Commissie en de lidstaten leveren de informatie gelijktijdig aan met het instellen van de Single Digital Gateway.
 • 12 december 2022
  Gemeentelijke instanties krijgen twee jaar extra de tijd om de informatie en instructie over de online procedures die grensoverschrijdend moeten worden aangeboden op hun overheidswebsites te plaatsen.
 • 12 december 2023
  Alle betrokken partijen krijgen een jaar extra de tijd voor het grensoverschrijdend aanbieden van de online procedures.

Meer weten over dit onderwerp?

Heeft u een vraag over de gevolgen van de Single Digital Gateway voor uw overheidsorganisatie? Neem dan contact met ons op via onze helpdesk.

Stel direct uw vraag