Toegang tot online procedures

Het basisprincipe van de SDG is dat belangrijke administratieve procedures voor zowel nationale gebruikers als buitenlandse gebruikers online moeten worden uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om procedures zoals:

  • Geboorte: Het aanvragen van een bewijs van registratie van een geboorte
  • Verblijf: Aanvraag van bewijs van verblijf
  • Werk: Indiening van een aangifte voor de inkomstenbelasting
  • Verhuizing: Registratie van een adreswijziging
  • Starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf: Kennisgeving van bedrijfsactiviteit, vergunningen voor de uitoefening van een bedrijfsactiviteit.

Een overzicht van alle relevante procedures staat in Bijlage II van de Verordening.

Openbare veiligheid, volksgezondheid, fraudebestrijding

In uitzonderlijke gevallen kunnen de lidstaten besluiten dat een procedure niet grensoverschrijdend online beschikbaar wordt gemaakt. Er moet dan sprake zijn van een dwingende reden van algemeen belang op het gebied van openbare veiligheid, volksgezondheid of fraudebestrijding. Dan zou een overheidsorganisatie kunnen vereisen dat de gebruiker in persoon bij de bevoegde instantie verschijnt.

Informatie over de procedure

Voordat gebruikers een online procedure beginnen, moeten zij een duidelijke en volledige uitleg krijgen van de relevante stappen van de procedure. De Verordening stelt expliciet dat het niet vereist is dat alle informatie wordt vertaald: alleen dat wat burgers en bedrijven nodig hebben om de regels te begrijpen die op hun situatie van toepassing zijn. Ook is het niet nodig de procedures zelf in een andere taal aan te bieden.

De informatie over de online procedure moet beschikbaar zijn in een taal die begrepen kan worden door het grootste gedeelte van de grensoverschrijdende gebruikers. Het kan per situatie en groep gebruikers verschillen welke officiële taal van de EU hiervoor het best geschikt is. Er kan ook ondersteuning worden gevraagd aan de Commissie bij het vertalen van deze teksten.

Once-only

Bij gebruik van de Single Digital Gateway moet het “Once-only” principe in acht worden genomen. Uitgangspunt is dat burgers en bedrijven bij het afronden van de online procedures bepaalde informatie slechts éénmalig aan een overheidsorganisatie hoeven te verstrekken. Ter ondersteuning stelt de Commissie een technisch systeem vast dat grensoverschrijdende uitwisseling van bewijzen mogelijk maakt. Tot die tijd kan gebruik worden gemaakt van het Informatiesysteem interne markt (IMI) en het bepaalde van de eIDAS-verordening.

Meer weten over dit onderwerp?

Heeft u een vraag over de gevolgen van de Single Digital Gateway voor uw overheidsorganisatie? Neem dan contact met ons op via onze helpdesk.

Stel direct uw vraag


X