Europese Commissie wil meer samenwerken met regionale en lokale overheden om bereik openbare consultaties te vergroten

Openbare consultaties maken deel uit van de brede agenda van de Europese Commissie om transparantie, betrokkenheid van burgers bij het beleidsvormingsproces, en verantwoording van de EU te waarborgen. Op verzoek van het Europees Parlement heeft de Europese Rekenkamer (ERK) in juni een speciaal rapport uitgebracht met het oog op de doeltreffendheid van deze consultaties. Eerder publiceerde Kenniscentrum Europa decentraal al een artikel over dit rapport van de ERK, en werden verbeterpunten voor de burgerconsultaties van de Europese Commissie uitgelicht. Recent heeft de Commissie naar aanleiding hiervan een gedetailleerde reactie op de verschillende aanbevelingen van de ERK gepubliceerd. Lees het volledige bericht