Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Zowel vanuit de Europese Unie en Nederland zijn er initiatieven om de omslag van een lineaire naar een circulaire economie vorm te geven. Nationale en decentrale overheden maken de overgang mogelijk, maar de EU heeft ook een belangrijke rol in de ondersteuning ervan.

Duurzaamheid en circulaire economie

Hoe verhouden duurzaamheid en circulaire economie zich tot elkaar? Hoewel deze twee termen veel overlap hebben, betekenen ze niet hetzelfde. Een duurzame economie is gericht op respect voor mens, milieu en maatschappij. Het is de bedoeling een evenwicht te vinden in het gebruik van grondstoffen en het behoud van de natuur en de aarde.

Een circulaire economie richt zich op een specifiek aspect van de milieu doelstelling van duurzaamheid, namelijk, het uitbannen van afvalstoffen. Een circulaire economie is er op uit om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Met de circulaire economie wordt niet gezocht naar een evenwicht binnen het huidige economisch model, maar een heel nieuw economisch model voorgesteld.

Een goed voorbeeld van een duurzaam instrument dat gebruikt wordt voor een circulair doeleinde is de Green Deal Circulair Inkopen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Circulaire economie

Draag bij aan een circulaire economie door inkoop in acht stappen

Op 29 oktober heeft het adviesbureau Copper8 het boek ‘Circulair Inkopen in 8 stappen’ gepubliceerd. De handreiking is mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en heeft als doel om inkopers en beleidsadviseurs van onder andere decentrale overheden aan te moedigen een effectief circulair inkooptraject uit te voeren.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie opent openbare raadpleging over circulaire economie

Op 29 november 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging over circulaire economie geopend. Aanleiding van de raadpleging is een recent gepubliceerde roadmap over de ontwikkeling van een EU productbeleidskader ter promotie van de circulaire economie. Belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, kunnen hun input over de roadmap op de website van de Commissie tot en met 24 januari 2019 doorgeven.

Lees het volledige bericht

Interview: Burgemeester Van de Nadort over verbod op microplastics

André van de Nadort is burgemeester van Weststellingwerf en daarnaast speciaal rapporteur van het Europees Comité van de Regio’s. Op woensdag 10 oktober sprak hij de plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s toe over zijn voorstel voor een verbod op toegevoegde microplastics. Dit voorstel moet de productie van plastic verminderen en het hergebruiken van plastic makkelijker maken. Op deze manier wil Van de Nadort bijdragen aan een duurzamere economie en een schoner en gezonder milieu. Wij spraken hem over zijn rol bij de totstandkoming van Europese wetgeving rondom plastic en zijn visie op dit onderwerp.

Lees het volledige bericht

Nieuwe strategie voor bio-economie

Op 11 oktober heeft de Europese Commissie een actieplan voor een duurzame en circulaire bio-economie in Europa gepresenteerd. Deze strategie moet klimaatverandering aanpakken, zorgen voor duurzame ontwikkeling, het duurzaam gebruik van hernieuwbare hulpbronnen opschalen en groene banen creëren. Voor uw decentrale overheidsorganisatie speelt in deze strategie onder andere het beheer en verwerken van bio-afval een belangrijke rol. Lees het volledige bericht

Verbeterpunten voor afvalverwerking door decentrale overheden

Begin oktober heeft Eunomia, een adviesbureau met een focus op duurzaamheid, een rapport gepubliceerd waarin de voortgang van de implementatie van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen wordt beoordeeld. Hierbij heeft Eunomia zowel naar nationaal, lokaal als individueel niveau gekeken. Het is voor decentrale overheden interessant om te weten waar de problematiek ligt op het gebied van afvalverwerking en hoe zij de toepassing van deze richtlijn kunnen verbeteren.
Lees het volledige bericht

Gemeente Zevenaar wint KoopWijsPrijs 2018

Afgelopen woensdag werd op het MVI Congres in Nijmegen de KoopWijsPrijs 2018 uitgereikt. Er waren vijf initiatieven genomineerd door een jury. Van deze vijf heeft de gemeente Zevenaar met haar circulaire fietspad de meeste stemmen opgehaald. Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt voor een sterker milieubeleid

Het Europees Parlement heeft een sterke positie ingenomen op het gebied van het Europese milieubeleid. Zo namen de Europarlementariërs tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg een resolutie aan voor strengere maatregelen in het gebruik van plastic. Ook heeft de milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement een resolutie aangenomen voor een monitoringkader voor de circulaire economie. Lees het volledige bericht

KoopWijsPrijs 2018: welk MVI-project vindt u het meest vooruitstrevend?

De KoopWijsPrijs is een initiatief van de Rijksoverheid dat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) stimuleert. De prijs wordt uitgereikt aan een inkoopproject dat vooruitstrevend is als het gaat om MVI. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (ook wel duurzaam inkopen genoemd) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op mensen, de planeet, het milieu en de welvaart worden meegenomen. Lees het volledige bericht

Openbare raadpleging over chemische, product- en afvalwetgeving

Naar aanleiding van de roadmap over mogelijke uitdagingen voor het recyclen en hergebruiken van materialen voortkomend uit de wisselwerking van chemische, product- en afvalwetgeving heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend. Alle belanghebbenden, onder andere decentrale overheden, hebben de mogelijkheid hierop te reageren en eventuele problemen in deze wetgeving kenbaar te maken. De enquête is tot en met 29 oktober in te vullen op de website van de Commissie. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Circulaire economie

X