Meer informatie:

MEER INFORMATIE

CO2 en luchtkwaliteit

Decentrale overheden kunnen op verschillende terreinen te maken krijgen met Europese regels op het gebied van broeikasgassen. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan luchtkwaliteit en aan de uitstoot van CO2 en luchtverontreinigende stoffen.

Overzicht Richtlijnen co2 en luchtkwaliteit

CO2 opslag
Richtlijn geologische opslag van kooldioxide (CCS-richtlijn) | 2009/31/EG

CO2 Reductie & Emissiehandelssysteem
Beschikking Broeikasgasreductie tot 2020 | 406/2009/EG
Richtlijn Handel in broeikasgasemissierechten | 2003/87/EG

Industriele Emissies
Richtlijn Luchtverontreiniging door middelgrote stookinstallaties | 2015/2193
Richtlijn Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende apparaten | 2009/125/EG

Luchtkwaliteit
Richtlijn Nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (NEC-richtlijn) | 2016/2284
Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen | 2009/33/EG
Richtlijn luchtkwaliteit & schonere lucht | 2008/50/EG
Richtlijn arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht | 2004/107/EG


Subonderwerpen


Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en heeft u een vraag over CO2 en luchtkwaliteit? Neem dan kosteloos contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws CO2 en luchtkwaliteit

Urban Agenda ondersteunt gemeenten bij ontwikkelen beleid luchtkwaliteit

Het partnerschap Luchtkwaliteit van de EU Urban Agenda heeft een aantal tools gepresenteerd die gemeenten kunnen helpen luchtvervuiling te bestrijden. Het gaat onder meer om een handleiding voor het ontwerpen van effectief beleid en het financieren daarvan. Het partnerschap werkt nog aan een algemeen businessmodel voor het ontwikkelen van beleid omtrent luchtkwaliteit.

Lees het volledige bericht

Green Week in Brussel

Europa’s grootste milieuconferentie vond van 4 tot en met 7 juni plaats in Brussel onder de slogan “Schone Lucht voor Iedereen”. Dit jaar heeft de Green Week als thema luchtkwaliteit en bracht zij zo’n 3000 deelnemers samen om luchtkwesties te bespreken. In het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) organiseerde Regio Randstad op donderdag 6 juni ook een workshop.

Lees het volledige bericht