Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Terugkeerbeleid

De EU streeft naar een doeltreffend terugkeerbeleid. Onderdanen van derde landen die niet rechtmatig in een lidstaat verblijven zullen moeten worden teruggestuurd. Dit geldt ook voor asielzoekers waarvan de asielaanvraag is afgewezen.

Indien de asielaanvraag wordt afgewezen, ontvangen asielzoekers een terugkeerbesluit waarop zij in de meeste gevallen zullen moeten terugkeren naar het land van herkomst. Wel kunnen zij nog in beroep tegen hun afwijzing. Hiervoor is de Terugkeerrichtlijn van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere regels rondom het terugkeerbesluit, vrijwillige terugkeer en de termijn hiervoor en verwijdering.

Op 12 september 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een herziening van de Terugkeerrichtlijn, omdat de resultaten op terugkeer onder de huidige richtlijn achterblijven. In deze herziening worden onder andere nieuwe regels aangedragen voor vrijwillige terugkeer en de gronden voor vreemdelingendetentie worden verruimd. Het voorstel is in behandeling bij de lidstaten en de EU-instanties.

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Terugkeerbeleid

Nederlandse Vreemdelingenwet biedt geen grondslag voor vrijheidsontnemende maatregel na afwijzing asielverzoek

Afgelopen woensdag 5 juni deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in hoger beroep uitspraak in twee zaken van asielzoekers. Zij waren in bewaring genomen na de afwijzing van hun asielverzoek, terwijl er nog de mogelijkheid bestond om de afwijzing van het verzoek aan te vechten (rechtsmiddelentermijn). De vraag in deze zaken was of dit op grond van de Vreemdelingenwet 2000 is toegestaan.

Lees het volledige bericht

Kritische vragen vanuit Tweede Kamer over EU-migratievoorstellen

Afgelopen woensdag (31 oktober) zijn de migratievoorstellen van de Europese Commissie behandeld in een commissievergadering van de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg werden door Kamerleden kritische vragen gesteld aan Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers. Voor decentrale overheden kunnen de migratievoorstellen voor veranderingen gaan zorgen, met name rondom vreemdelingendetentie en de manier waarop de lokale veiligheidsdiensten en politie hiermee om moeten gaan. Bovendien zullen gemeenten naar verwachting verantwoordelijk worden voor de inburgering van statushouders. Lees het volledige bericht