Winningsafval

De Europese Commissie wil duurzaam en veilig beheer van afval bevorderen door beleid te maken voor het beheer van het afval van de winningindustrieën. Decentrale overheden hebben op dit gebied verplichtingen bij het aanleggen, bouwen of in gebruik hebben van afvalvoorzieningen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Winningsafval

Publicaties Winningsafval

Wet- en regelgeving Winningsafval

Winningsafval wet- en regelgeving

Richtlijn Beheer winningsafval

De doelen van de Richtlijn Beheer winningsafval zijn:

– Zware ongevallen met afval van winningindustrieën voorkomen;
– De gevolgen van ongelukken zoveel mogelijk beperken;
– Het duurzame beheer van de afval reguleren met oog op het verminderen van de nadelige effecten voor mens en milieu.

Implementatie in Nederland

De richtlijn is in Nederland op 25 februari 2008 geïmplementeerd in:

– De Wet milieubeheer;
– Het besluit beheer winningsafvalstoffen;
– Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;
– Het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen;
– Het Besluit rampenbestrijdingsplannen inrichtingen.