Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Implementatie en handhaving

Een groot deel van Europese milieuregelgeving is geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Daarom kunnen decentrale overheden zich grotendeels richten op nationale milieuregelgeving.

Richtlijnconforme interpretatie

Decentrale overheden moeten deze wetgeving zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de Europese richtlijnen (richtlijnconforme interpretatie). Wordt een Europese richtlijn door Nederland niet tijdig en correct omgezet? Dan kunnen bepalingen uit de oorspronkelijke Europese richtlijn ineens rechtstreeks gelden voor decentrale overheden.

Handhaving en aansprakelijkheid

Decentrale overheden hebben een rol in het voorkomen van milieuschade. Zij moeten de (Europese) milieuregels handhaven, onder meer door middel van inspecties.

In geval van overtreding kunnen overheden de vervuiler aansprakelijk stellen en eisen de schade aan het milieu te herstellen of compenseren. Bepaalde milieuovertredingen kunnen zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Milieu-informatie

Decentrale overheden zijn bronhouders van milieu- en geo-informatie. Hierdoor zijn zij verplicht (desgewenst) bepaalde milieu-informatie beschikbaar te stellen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Implementatie en handhaving

Aanpassing monitorings- en rapportageverplichtingen Europese milieuregelgeving

De monitorings- en rapportageverplichtingen onder de Europese milieuregelgeving zijn toe aan verandering, stelt het Comité van de Regio’s. Op dit moment is er te weinig samenhang en consistentie in monitoring en rapportage, waardoor er niet goed kan worden gecontroleerd of de regelgeving correct wordt toegepast. Daarom heeft het Comité van de Regio’s positief gestemd over maatregelen die als doel hebben om de implementatie van EU-milieuregelgeving te verbeteren.

Lees het volledige bericht

De MiliEUverkenner is weer up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Alle informatie is nu nog makkelijker te vinden, want de MiliEUverkenner heeft een andere indeling. Europa decentraal wil de milieuexperts hartelijk danken voor hun bijdrage, omdat zij meerdere malen per jaar een inhoudelijke bijdrage leveren aan de MiliEUverkenner.
Lees het volledige bericht