Milieustrafrecht

De EU wil strenger toezien op de bescherming van het milieu. Hiervoor verplicht zij lidstaten om bepaalde milieudelicten strafrechtelijk vervolgbaar te maken. Strafrechtelijke handhaving lijkt effectiever dan bijvoorbeeld het opleggen van boetes.

Gevolgen decentrale overheden

Decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor de handhaving van milieuwetgeving. Deze aanscherping heeft dus direct gevolgen voor hen. De Europese strafwetgeving is omschreven in de richtlijn over strafrechtelijke handhaving van milieurecht. Deze in in 2010 in Nederlands recht omgezet.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Milieustrafrecht

Milieustrafrecht

HvJ EU, 13 september 2005. Commissie tegen Raad

Zaak C-176/03. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is vast komen te staan dat de Europese Commissie bevoegd is om de lidstaten strafrechtelijke verplichtingen op te leggen als dat noodzakelijk is om het milieu te beschermen.

Kaderbesluit
Door deze uitspraak is het Kaderbesluit van de Raad van 2004 over dit onderwerp nietig verklaard en in 2008 vervangen door de eerder aangehaalde richtlijn van de Commissie.

Nieuws Milieustrafrecht

De MiliEUverkenner is weer up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Alle informatie is nu nog makkelijker te vinden, want de MiliEUverkenner heeft een andere indeling. Europa decentraal wil de milieuexperts hartelijk danken voor hun bijdrage, omdat zij meerdere malen per jaar een inhoudelijke bijdrage leveren aan de MiliEUverkenner.
Lees het volledige bericht

Publicaties Milieustrafrecht

Wet- en regelgeving Milieustrafrecht

Milieustrafrecht

In december 2008 is de Richtlijn strafrechtelijke verplichtingen milieudelicten in werking getreden. In december 2010 is de richtlijn in Nederland geïmplementeerd, onder andere door een wijziging in het Wetboek van Strafrecht.

Milieudelicten

In de richtlijn zijn delictomschrijvingen opgenomen waardoor ze een precedent schept voor toekomstige Europese strafwetgeving. Voorbeelden van milieudelicten zijn:

– Ioniserende straling in de lucht, grond of het water brengen;
– Afvalstoffen onzorgvuldig inzamelen, vervoeren, hergebruiken of verwijderen;
– Een bedrijf exploiteren waar een gevaarlijke activiteit wordt verricht of waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of gebruikt;
– Kernmateriaal of andere gevaarlijke radioactieve stoffen produceren, bewerken, hanteren, gebruiken, voorhanden hebben, opslaan, vervoeren, in- en uitvoeren en verwijderen.