Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Natuur & biodiversiteit

Decentrale overheden komen op diverse manieren in aanraking met Europese regels voor bescherming van de natuur en het behoud van biodiversiteit. Een voorbeeld hiervan is de Natura 2000 gebieden bij het beheer en inrichten van een buitengebied en de openbare ruimte.

Maritiem beleid

Daarnaast kunnen decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de kwaliteit van zeewater ook te maken krijgen met het Europees maritiem beleid bij bijvoorbeeld kustbeheer.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Natuur & biodiversiteit

Conclusies Raad voor actieplan omtrent o.a. Vogel- en Habitatrichtlijnen

De Raad van de Europese Unie heeft op 19 juni 2017 nieuwe conclusies aangenomen voor het actieplan voor de mensen, de natuur en de economie. Het actieplan vloeit voort uit de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen gepubliceerd in december 2016. De Vogel- en Habitatrichtlijnen waren in deze fitness check ‘fit for purpose’ bevonden, maar de implementatie van de richtlijnen schiet bij de lidstaten wel te kort. Het actieplan beoogt de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Beheer en financiering Natura 2000 moet beter

Volgens een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer is verbetering op het gebied van beheer, de financiering en de monitoring van Natura 2000 noodzakelijk. Natura 2000 is het vlaggenschipprogramma voor biodiversiteit van de EU. De Rekenkamer stelt vast dat de EU-lidstaten het Natura 2000-beleid niet goed genoeg uitvoeren. De coördinatie tussen de betrokken autoriteiten, belanghebbenden en buurlanden is vaak onvoldoende.

Lees het volledige bericht

Werkdocument over uitkomst fitness check VHR uitgesteld tot najaar 2016

Vorig jaar zomer reageerden een recordaantal stakeholders op de publieke consultatie over de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). De Europese Commissie zou nog dit voorjaar het werkdocument over de uitkomsten van de Fitness check publiceren. Begin juni werd echter bekend gemaakt dat het rapport pas in het najaar van 2016 zal verschijnen. In afwachting hiervan blijven de nodige acties ter bescherming van de Europese biodiversiteit uit.

Lees het volledige bericht

Staatssecretaris Van Dam over de fitnesscheck van de vogel- en habitatrichtlijn

“Nederland wil de vogel- en habitatrichtlijn (VHR) in de huidige vorm behouden, bij nadere gedachtevorming in het kader van de fitnesscheck moet de focus gericht zijn op verbetering van de implementatie van de richtlijnen”. Dit stelt staatssecretaris Van Dam in het algemeen overleg over natuurbeleid dat op woensdag 23 maart jl. plaatsvond in de Tweede Kamer commissie Economische Zaken.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement wil betere implementatie van biodiversiteitsstrategie

Het Europees Parlement heeft op 2 februari een resolutie aangenomen waarin zij pleiten voor betere implementatie van de biodiversiteitsstrategie. Met het eigen-initiatief rapport signaleert het Parlement dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de 2020 doelen te halen. Ze pleiten hier niet voor een aanpassing van de regels maar voor een betere uitvoering van de bestaande regels.
Lees het volledige bericht

Provincies en gemeenten krijgen sterkere rol in nieuwe Wet natuurbescherming

De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 juli door de Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet, waarin Europese regelgeving geïmplementeerd is. Bij de financiering van natuurbeheer zijn decentrale overheden daarom nu zelf verantwoordelijk voor toepassing van de staatssteun- en aanbestedingsregels.
Lees het volledige bericht

Consultatie evaluatie Vogel- en Habitatrichtlijn

De Commissie heeft een consultatie gepubliceerd over de Vogel- en Habitatrichtlijn. De consultatie is bedoeld om adviezen over de huidige EU-wetgeving inzake natuurbehoud te verzamelen. Daarnaast wordt de uitvoering van de richtlijn onder de loep genomen, dit als onderdeel van het Regulatory Fitness and Performance Programma (REFIT). Heeft u als decentrale overheid interesse om input te leveren? Dit kan tot 24 juli.
Lees het volledige bericht