Gewasbescherming

Vooral voor waterschappen in gebieden met veel land- en tuinbouw en veeteelt, is Europese wetgeving op het gebied van gewasbescherming erg relevant. De EU streeft naar vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hiertoe heeft de EU de richtlijn duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld.

Aanpak EU

De EU doet dit onder andere door:

  • zeer giftige stoffen te verbieden, die bijvoorbeeld kankerverwekkend kunnen zijn;
  • gebruikers en verkopers van gewasbeschermingsmiddelen op te leiden;
  • apparatuur te keuren;
  • het laten opstellen van nationale plannen voor het gebruik van duurzame gewasbeschermingsmiddelen;
  • te streven naar geïntegreerde gewasbescherming, in plaats van (chemische) bestrijdingsmiddelen.

Verbod middelen schadelijk voor bijen

De Europese Commissie besloot in mei 2013 de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te verbieden die schadelijk kunnen zijn voor bijen. Het verbod geldt op alle gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn. De Unie van Waterschappen is blij met het verbod, omdat de middelen ook een negatief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater en waterorganismen hebben. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Gewasbescherming

Onzekerheid verlenging Europese vergunning onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat

Er is nog geen overeenstemming bereikt in de EU over een verbod op onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp. Het Europees Parlement stemde op dinsdag 24 oktober over een niet-bindende resolutie waarin zij pleitten voor een Europees verbod op glyfosaat in 2022. Het Parlement verzette zich hiermee tegen het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning met nog tien jaar te verlengen, en zet hiermee druk op de stemming van de lidstaten de over verlenging van de licentie.

Lees het volledige bericht

Omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat blijft in gebruik

Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp, mag gebruikt blijven worden. Volgens de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Andriukaitis, waren er geen wetenschappelijke argumenten om de vergunning te weigeren. Minister Kamp van Landbouw steunt het voorstel van de Commissie om de goedkeuring van het middel met tien jaar te verlengen.

Lees het volledige bericht

Goedkeuring EU licentie glyfosaat stap dichterbij

Binnen de EU hoeft het bestrijdingsmiddel glyfosaat niet als kankerverwekkend geclassificeerd te worden. Dit concludeerde het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) op 15 maart op basis van hun onderzoeksresultaten. Er bestaat al langere tijd controverse over de gezondheidsrisico’s van glyfosaat. De Europese Commissie en de lidstaten buigen zich tussen nu en zes maanden over de vraag of de EU-licentie van glyfosaat met 15 jaar verlengd moet worden. Ook het Europees Parlement wordt gevraagd om een oordeel.

Lees het volledige bericht

Wet- en regelgeving Gewasbescherming

Gewasbescherming

De volgende richtlijn heeft enige decentrale relevantie wat betreft gewasbescherming.

Richtlijn duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

De Richtlijn duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen heeft tot doel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Hiervoor moeten lidstaten onder andere:
– Actieplannen opstellen met streefcijfers, maatregelen en tijdschema’s;
– Een opleidingssysteem instellen voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters;
– Apparatuur moet periodiek worden gekeurd.

Implementatie in Nederland

De richtlijn is in Nederlandse wetgeving opgenomen, onder andere door de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden aan te passen. Nederland heeft inmiddels ook voldaan aan de verplichting om een nationaal plan op te stellen. In november 2012 is het Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming aan de Europese Commissie gestuurd.