Water

Decentrale overheden hebben diverse taken om de kwaliteit van water te bewaken en burgers te beschermen tegen overstromingsrisico’s. De Mededeling ‘Een blauwdruk voor het behoud van Europese wateren’ speelt een grote rol in het huidige en toekomstige Europese waterbeheer.

Drinkwater

Er is Europees beleid en regelgeving op het gebied van drinkwater. Decentrale overheden die (mede) eigenaar of aandeelhouder zijn van drinkwaterleidingbedrijven krijgen hiermee te maken.

Kwaliteit zwemwater Nederland

In mei 2015 heeft de Europese Commissie de resultaten over de kwaliteit van het zwemwater (betreffende oppervlaktewater) in 2014 in de EU gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er steeds meer locaties voldoen aan de normen die gesteld zijn in de zwemwaterrichtlijn. In Nederland voldoet 4,9 % van de onderzochte locaties niet aan de vereisten uit de richtlijn.

Grondwaterverontreiniging

Verder gelden voor alle gemeenten, provincies en waterschappen Europese regels om grondwaterverontreiniging te voorkomen en te beheersen.

Stedelijk afvalwater

Ook is er Europese regelgeving op het gebied van stedelijk afvalwater. Hiermee hebben vooral (grote) gemeenten en waterschappen mee van doen.

Zwemwater

Daarnaast hebben decentrale overheden een rol in de kwaliteitsbewaking van zwemwater. Decentrale overheden wijzen zwemwateren aan en deze moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Bescherming tegen overstromingsrisico’s

Tot slot spelen decentrale overheden een rol bij de bescherming tegen overstromingsrisico’s. Het opstellen van overstromingsrisicobeheerplannen en het verstrekken van informatie over overstromingsrisico’s aan burgers en bedrijven zijn voorbeelden daarvan.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG  

Nieuws Water

Oostenrijk voor EU-Hof gedaagd voor plannen regionale overheid voor waterkrachtcentrale

Volgens de Europese Commissie zijn plannen die de Oostenrijkse regio Steiermark maakte voor de bouw van een waterkrachtcentrale in strijd met de Europese Kaderrichtlijn Water. De Commissie heeft Oostenrijk hiervoor voor het Europees Hof gedaagd. Decentrale overheden zijn een belangrijke speler in de uitvoering van de Kaderrichtlijn. Deze zaak toont het belang aan voor decentrale overheden om op de hoogte te zijn van de Kaderrichtlijn.
Lees het volledige bericht

Eerste geslaagde Europees burgerinitiatief een feit

De Europese Commissie besloot op woensdag 19 maart om een positief antwoord te geven op het eerste geslaagde Europees burgerinitiatief, op de gebieden waarvoor zij bevoegd is. Het Europees burgerinitiatief Right2Water riep de Commissie op ervoor te zorgen dat alle EU-burgers kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen, de watervoorziening en het beheer van de watervoorraden uit te sluiten van de regels van de interne markt en de liberalisering, en meer inspanningen te leveren om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.
Lees het volledige bericht

Europees zwemwaterrapport gepubliceerd

De Europese Commissie heeft op 21 mei de resultaten over de kwaliteit van het zwemwater (betreffende oppervlaktewater) in 2012 in de Europese Unie gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er steeds meer locaties voldoen aan de normen die gesteld zijn in de zwemwaterrichtlijn. Decentrale overheden hebben te maken met deze Europese zwemwaterrichtlijn, omdat zij een rol hebben in de kwaliteitsbewaking van zwemwater. Voor Nederland en België ligt er echter nog werk voor de boeg aangezien daar respectievelijk 7% en 12% van de onderzochte locaties niet conform de richtlijn zijn.

Lees het volledige bericht

Duurzame Europese aquacultuur stimuleren

De Europese Commissie heeft op maandag 29 april strategische richtsnoeren gepresenteerd om de ontwikkeling van de aquacultuur in de Europese Unie te stimuleren. Daarbij werkt zij samen met de lidstaten en de belanghebbenden om voor de problemen van de sector een oplossing te vinden. De aquacultuursector van de EU beschikt over een aanzienlijk groeipotentieel en kan helpen om de overbeviste mariene hulpbronnen te ontzien.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Water

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord