Waterefficiënte publieke gebouwen

De EU werkt aan criteria om efficiënt watergebruik in gebouwen te bevorderen. Decentrale overheden kunnen met deze criteria rekening houden bij het verlenen van bouwopdrachten. De criteria worden niet verplicht en het is nog niet bekend wanneer ze worden vastgesteld.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Waterefficiënte publieke gebouwen

Waterefficiënte publieke gebouwen

Mededeling blauwdruk behoud Europese wateren     

De Mededeling ‘Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren’ bevat de hoofdlijnen van het huidige en toekomstige beleid voor het behoud van de Europese wateren. De mededeling biedt een overzicht van het plan van de Europese Commissie om criteria te ontwikkelen voor efficiënte watertoestellen in gebouwen.

Water van goede kwaliteit

De Commissie wil verzekeren dat er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is voor burgers, milieu en de economie. De Commissie wil dat onder andere bereiken door:

– De implementatie van de bestaande waterregelgeving te verbeteren;
– De doelstelling van het waterbeleid beter te integreren in de doelen van ander beleid zoals visserij en energie;
– Gaten te dichten in het huidig beleid, met name door het suggereren van beleidsinstrumenten aan de lidstaten zoals waterefficiëntiedoelen.

Gemeenschappelijke implementatiestretegie

Deze doelen worden niet verplicht opgelegd, maar moeten bereikt worden door de gemeenschappelijke implementatiestrategie zoals genoemd in de Kaderrichtlijn Water, het voornaamste juridische waterbeleidsinstrument.

Werkplan ecologisch ontwerp

Ook wil de Commissie watergerelateerde producten opnemen in het werkplan over ecologisch ontwerp, waardoor in er in de toekomst mogelijk efficiëntie-eisen worden gesteld aan watergerelateerde producten en van een waterefficiëntielabel worden voorzien.

Nieuws Waterefficiënte publieke gebouwen

Ambitieuze waterdoelen gesteld bij een tweetal conferenties in Leeuwarden

Vorige week heeft in Leeuwarden een tweetal conferenties plaatsgevonden: de EIP (European Innovation Partnership) Water conferentie en de Cities and Water conferentie. Beide conferenties werden gehouden in het teken van het Nederlandse EU voorzitterschap. De EIP Water conferentie resulteerde in de Leeuwarden Declaration, terwijl de Cities and Water conferentie de start van een Europese Agenda Water 2030 lanceerde.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Waterefficiënte publieke gebouwen

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord