Culturele initiatieven

De EU heeft een aantal culturele initiatieven opgezet, waarmee de culturele relaties tussen lidstaten verstevigd moeten worden. Decentrale overheden kunnen aan deze initiatieven bijdragen of kunnen zich inspannen om één van de culturele prijzen te winnen.

Cultureel erfgoed

Jaarlijks worden in september de Europese Erfgoed Dagen gehouden. Er vinden dan regionale en nationale activiteiten rondom een thema plaats. Sinds 2011 bestaat het Europese Erfgoed Label, dit is iets anders dan de UNESCO erfgoedlijst. Het label is bedoeld voor:

  • locaties die een sleutelrol hebben gespeeld in de geschiedenis van Europa of de EU;
  • locaties die een symbolische waarde hebben op het gebied van Europese integratie;
  • activiteiten die op de locatie worden aangeboden (niet voor de bescherming van de locaties);
  • onderlinge samenwerking tussen locaties.

Op de website van de Europese Commissie leest u hoe u een locatie kunt opgeven voor het Europese Erfgoed Label.

Culturele hoofdsteden

In 2006 is vastgelegd dat het Europees Parlement en de Raad de culturele hoofdstad van Europa vaststellen voor de periode 2007-2019. Elk jaar wordt uit twee landen gekozen. Nederland en Malta zijn in 2018 aan de beurt.

Culturele prijzen

De EU reikt verschillende prijzen uit op het gebied van cultuur:

  • Cultureel erfgoed: de Europa Nostra award wordt elk jaar uitgereikt aan het project dat het beste zorgt voor cultureel erfgoed en dit het beste onder de aandacht brengt. De prijs bedraagt € 10.000,-;
  • Architectuur: de Mies van der Rohe prijs wordt elke twee jaar uitgereikt voor de meest tijdloze architectuur;
  • Literatuur: de Europese literatuurprijs wordt elk jaar uitgereikt aan schrijvers uit twaalf gekozen EU-landen. Het doel van de prijs is stimulatie van de circulatie van literatuur in de EU;
  • Muziek: de European Border Breakers Award (EBBA) wordt jaarlijks uitgereikt en stimuleert het maken van grenzeloze muziek.

Ook kan de Commissie de Melina Mercouri-prijs uitreiken voor de kwaliteit van de voorbereidingen voor de culturele hoofdstad. Daarnaast worden jaarlijks de Gouden Sterren uitgereikt aan stedenbandenprojecten die met succes aan de Europese integratie hebben bijgedragen.

Interculturele dialoog

Ontwikkelingen zoals uitbreiding van de EU, groeiende mobiliteit op de interne markt, migratiestromen, meer handel en toerisme zorgen voor meer contacten tussen culturen, religies en etnische groepen.

2008 was het jaar van de interculturele dialoog, daarna is het een belangrijk element in het cultuurbeleid van de EU geworden. Hierdoor zijn er initiatieven ontstaan om deze dialoog te stimuleren. Het Interculturele Steden project is hier een voorbeeld van. Steden worden samengebracht om problemen door culturele verschillen in hun steden samen op te lossen.

Stedenbanden culturele initiatieven

In Nederland onderhouden de gemeenten banden met buitenlandse gemeenten. Deze stedenbanden (jumelages) worden sinds 2007 gefinancierd uit het programma Europa voor de burger.

De jumelagemarkt is een initiatief van verenigingen van lokale besturen in EU-landen en landen uit Centraal- en Oost-Europa. Deze verenigingen maken deel uit van het jumelagenetwerk binnen de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR). Via twinnings kunnen decentrale overheden partners in Centraal- en Oost-Europa zoeken.

Op de website van het uitvoerende agentschap van de Commissie, EACEA, en op de website van SICA, het Nederlandse Europe for Citizens Point, vindt u meer informatie over dergelijke culturele initiatieven.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 


Nieuws Culturele initiatieven

Cultuurprogramma steden & regio’s: Laatste kans om in te schrijven

Het ‘Culture for Cities and Regions Initiative’ wil steden en regio’s ondersteunen bij het maken van goede investeringen in cultuur, door onder meer kennis uit te wisselen over culturele projecten. Geïnteresseerde steden en regio’s kunnen zich opgeven voor de laatste vijf studiebezoeken tussen april en juni 2016. Deadline voor aanmelden is 21 maart.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Culturele initiatieven

X