Jeugd

Decentrale overheden houden zich bezig met lokaal jeugdbeleid, daarom is ook Europees beleid op dit gebied voor hen van belang. Volgens art. 165 VWEU is het EU-beleid gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en jongerenwerkers en de aanmoediging van deelname van jongeren aan het democratisch leven van Europa (bijvoorbeeld door deel te nemen aan de politiek).

Beleid over jeugd

De EU heeft jeugdbeleid opgesteld dat van belang is voor decentrale overheden. Onder beleid leest u bijvoorbeeld over het Jeugd in Actie Programma, het Witboek Nieuw Elan Europa’s Jeugd en over het Kader Europese Samenwerking Jeugdzaken.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Jeugd

Jeugd

Jeugd in Actie programma

Het Jeugd in Actie programma loopt van 2007-2013. Het programma richt zich op het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel, initiatief, maatschappelijke participatie en actieve deelname op lokaal, nationaal en Europees niveau. Het programma bestaat uit vijf onderdelen:

1. Jeugd voor Europa (actieve maatschappelijke deelname van jongeren, door het ondersteunen van uitwisselingen, mobiliteit en initiatieven voor jongeren);
2. Europese Vrijwilligersservice (individuele of collectieve vrijwilligersprojecten);
3. Jeugd van de wereld (actieve deelname aan projecten met buurlanden in de uitgebreide EU);
4. Jeugdwerkers (helpt jeugdorganisaties die actief zijn op Europees niveau bij het ontwikkelen van uitwisselingen en opleidingen voor jeugdwerkers en bij projecten die innovatie stimuleren via samenwerking met regionale en lokale entiteiten);
5. Ondersteuning voor beleidssamenwerking op het gebied van jeugd.

Witboek nieuw elan Europa’s jeugd

Het Witboek ‘Een nieuw elan voor Europa’s jeugd’ uit 2001 heeft tot doel verschillende activiteiten van de EU meer toe te spitsen op de jeugd. De aandacht gaat onder andere uit naar onderwijs, werkgelegenheid, beroepsopleidingen en de toegang tot informatietechnologieën.

Kader Europese samenwerking jeugdzaken

In 2002 werd, op basis van het witboek, een kader vastgesteld voor Europese samenwerking voor jeugdbeleid. In 2005 is dit kader aangepast aan de inhoud van het ‘Europees Jeugdpact’, een politiek instrument van de Raad. In 2009 is deze aangepast naar het kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken 2010-2018. Het doel is om meer mogelijkheden te creëren voor jongeren in het onderwijs en de arbeidsmarkt.

In een Mededeling van de Commissie uit 2007 wordt ingegaan op het stimuleren van de participatie van jongeren in onderwijs, beroep en maatschappij. De Raad deed in 2008 een aanbeveling over de mobiliteit van jonge vrijwilligers in de EU.

Nieuws Jeugd

Nederlandse provincies, Europese topregio’s voor de jeugd!

De provincies Utrecht en Noord-Holland behoren tot de beste regio’s voor de jeugd in Europa. Dit werd op 14 februari 2017 bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking in het Comité van de Regio’s. De twee Nederlandse regio’s staan bovenaan de ranking van meest jeugdvriendelijke regio in Europa.

Lees het volledige bericht

Europees Pact voor de Jeugd

De Europese Commissie heeft op 18 november jl. een Europees Pact voor de Jeugd gelanceerd op de Enterprise 2020 Summit. Meer jonge Europeanen moeten aan het werk. Door middel van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, moet onderwijs gestimuleerd worden en meer werkgelegenheid voor jongeren gecreëerd worden. Decentrale overheden worden opgeroepen om samen te werken met het bedrijfsleven en om actie te ondernemen.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Jeugd

Waterpijp roken in de jeugdsoos: wat is het Europese rookbeleid?

Onze gemeente heeft een aanvraag voor een vergunning binnengekregen voor het oprichten van een jeugdsoos waar waterpijptabak zal worden gerookt. Wij begrepen dat de Europese Tabaksrichtlijn recent is herzien. Een van de belangrijkste doelen van deze richtlijn is om het roken onder jongeren te ontmoedigen. Moeten wij bij het beoordelen van de aanvraag rekening houden met deze richtlijn? En zo ja: valt waterpijptabak er ook onder?

Bekijk het antwoord

Publicaties Jeugd

X