Sport

Decentrale overheden kunnen subsidies ontvangen voor sportprojecten. Zij worden betrokken bij het uitwisselen van informatie en ‘best practices’ op het gebied van sportdeelname. De Europese Commissie publiceerde in 2007 het Witboek sport. De Commissie gebruikt het Witboek als leidraad bij sportgerelateerde activiteiten.

Mededeling Europese dimensie van sport

In januari 2011 deed de Commissie een Mededeling over de Europese dimensie van sport. Deze vormt een aanvulling op het witboek. Voor decentrale overheden zijn meer mogelijkheden op het gebied van financiering en toegang tot sport, zoals de subsidie die aangeboden wordt in het Erasmus+ programma. 

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Jurisprudentie Sport

Bosman

HvJ-EU, 15 december 1995. Zaak C-415/93. In deze zaak bevestigde het Hof dat het beginsel van vrij verkeer van werknemers (art. 39 EG-Verdag, nu art. 45 VWEU) ook voor beroepsvoetballers binnen de EU geldt. Sport moet worden gezien als een economische activiteit (art. 2 EG-Verdrag, nu art. 3 VEU). Om deze reden is sport onderworpen aan het Gemeenschapsrecht en de beginselen van het vrij verkeer.

Nieuws Sport

Gemeenten kunnen uitbreiding btw-sportvrijstelling verwachten in 2019

De aangekondigde btw-sportvrijstelling ten gevolge van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie komt er definitief. Dit is bekend sinds de publicatie van de startnota van het kabinet op 3 november 2017. Het moeten toepassen van de btw-vrijstelling zal financieel ongunstig uitpakken voor gemeenten en sportstichtingen, vanwege het verlies van het recht op aftrek van voorbelasting van btw. Dit financiële nadeel zal worden gecompenseerd.

Lees het volledige bericht

EU adresseert uitdagingen voor decentrale overheden op het gebied van sport

Tijdens een bijeenkomst van de Raad bespraken de Europese ministers van sport hoe goed bestuur in de sport verbeterd kan worden. Zij concludeerden dat de integriteit, transparantie en goed bestuur bij het organiseren van grote sportevenementen verbeterd kunnen worden. Daarnaast adresseren zij de betrokkenheid van verschillende partijen, waaronder decentrale overheden, bij de fases van de organisatie van deze evenementen.

Lees het volledige bericht

In 10 stappen op de hoogte: Stap 2: AGVV en sport

Decentrale overheden hoeven steun aan sport- en multifunctionele infrastructuur per 1 juli 2014 mogelijk niet meer ter beoordeling bij de Commissie aan te melden. Dit volgt uit de nieuwe vrijstelling voor sport in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). In dit tweede artikel in een serie van tien over de staatssteunhervormingen gaat Europa decentraal nader in op decentrale gevolgen van de AGVV en sport.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Sport

Welke rol speelt de EU op het gebied van sport?

Onze gemeente is nieuw beleid aan het ontwikkelen op het terrein van sport. Welke gevolgen heeft de rol van de Europese Commissie op het gebied van sport voor decentrale overheden? In hoeverre moeten wij hier rekening mee houden?

Bekijk het antwoord

Publicaties Sport

Sport

Witboek sport
Mededeling, over de ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport

X