Belangrijke documenten

Europa 2020-strategie

Na de Lissabonstrategie is er plaats gemaakt voor de Europa 2020-strategie. Deze strategie houdt in dat er wordt gewerkt aan het behalen van een nieuw model voor slimme, duurzame, inclusieve groei en banen. Er zijn vijf doelstellingen in de strategie neergelegd.

  1. 75% van de bevolking tussen 20-64 jaar moet werk hebben;
  2. 3% van het EU-bbp moet worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling;
  3. de ’20/20/20′-klimaat- en energiedoelstellingen moeten worden behaald (dit met inbegrip van een grotere reductie van 30% als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan);
  4. het percentage voortijdige schoolverlaters moet minder dan 10% bedragen, en minstens 40% van de jongere generatie moet een hoger onderwijsdiploma hebben;
  5. het aantal mensen dat bedreigd wordt met armoede moet worden verminderd met 20 miljoen mensen.

Nationale en internationale maatregelen en samenwerkingen moeten bijdragen aan de realisatie van deze strategie. Inmiddels ligt het voorstel van de Europese Commissie voor na 2020 al klaar. Wederom wordt in deze strategie gestreefd naar sterkere interregionale en grensoverschrijdende samenwerkingen.

Cohesiebeleid 2014-2020

Het Europese cohesiebeleid 2014-2020 staat in het teken van de Europa2020-strategie. Het cohesiebeleid streeft naar het verkleinen van de regionale verschillen op economisch en sociaal niveau. Het Verdrag van Lissabon heeft hier nog een aspect aan toegevoegd. Het cohesiebeleid dient ook ter bevordering van een evenwichtige, duurzamere territoriale ontwikkeling.

GROS governance

Onder ‘governance’ wordt verstaan: de inzet van de regering om een vergaande grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking te realiseren. Nederland en Noordrijn-Westfalen (Duitse deelstaat) tekenden in 2018 gezamenlijk voor een hernieuwde grensoverschrijdende samenwerking. De algemene coördinatiestructuur dient ambtelijk en bestuurlijk georganiseerd te zijn en alle betrokken bestuurders komen onder afwisselend voorzitterschap. De vier hoofdthema’s waar ze zich binnen deze governance op richten zijn arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en veiligheid. Op 19 november 2018 is ook Vlaanderen bij de governance aangesloten. Er zijn nog onderhandelingen bezig om ook de Duitse deelstaat Nedersaksen bij deze samenwerking te betrekken.

Lees voor meer informatie ook het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. In dit document vindt u onder paragraaf 4 meer informatie over de visie die de regering heeft met betrekking tot Europese samenwerking.

Voor meer belangrijke documentatie verwijzen we u graag naar de kennisbank van het Openbaar Bestuur. Daar vindt u onder andere belangrijke Kamerbrieven met betrekking tot GROS.

Kamerbrief GROS 11/01/2019
Kamerbrief GROS 26/11/2018
Kamerbrief GROS 19/10/2018


X