Euregio’s

Een Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gebieden binnen de EU. In die regio’s worden projecten uitgevoerd met EU-subsidies. Deze moeten bijdragen aan de ontwikkeling en integratie van de desbetreffende regio’s.

Juridisch kader: overeenkomst Madrid
In 1980 is door de Raad van Europa de Kaderovereenkomst Madrid gesloten. Deze biedt regionale en lokale overheden een juridisch kader waarbinnen op publiekrechtelijke basis kan worden samengewerkt binnen GROS. Landen kunnen op basis van deze Kaderovereenkomst zowel bilaterale als multilaterale overeenkomsten over grensoverschrijdende samenwerking sluiten.

Zeven regio’s

Nederland kent in totaal zeven Euregio’s in de Duitse en Belgische grensgebieden. De Nederlands-Belgische samenwerkingsverbanden zijn vooral gericht op samenwerking op regionaal niveau, terwijl de Duits-Nederlandse Euregio’s vooral bestaan uit gemeentelijke samenwerking.

Duits-Nederlandse Euregio’s

 1. EUREGIO 

  De EUREGIO is het oudste Nederlands-Duitse samenwerkingsverband. Het secretariaat is  gevestigd in Enschede/Gronau. Het EUREGIO-gebied strekt zich aan de Nederlandse zijde uit over de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe. De Duitse zijde strekt zich uit over de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Sinds 1958 werken diverse Nederlandse en Duitse gemeenten in dit gebied op informele en formele basis samen. Het hoofddoel is: groeien tot ‘één’ verzorgingsgebied. Binnen het samenwerkingsverband bestaan werkgroepen die zich bezighouden met onder andere duurzame ruimtelijke ontwikkelingen, economie en maatschappelijke ontwikkeling.

 2. Euregio Eems Dollard Regio 

  De Eems Dollard Regio (EDR) is een grensoverschrijdend openbaar lichaam in het grensgebied van Noordoost-Nederland en werd in 1977 opgericht op basis van het Verdrag van Anholt. De hoofdvestiging bevindt zich in Bad Nieuweschans. Leden van deze Euregio zijn onder meer gemeenten, steden en de Kamer van Koophandel. Sinds de oprichting wijst de EDR aan beide zijden van de grens op de gemeenschappelijke belangen. Het programmagebied omvat aan Nederlandse zijde: Groningen, Drenthe en Friesland, en aan Duitse zijde het noordwestelijke deel van de deelstaat Nedersaksen. Speerpunten van de EDR zijn de bevordering van de grensoverschrijdende, regionale economie en cultuur.

 3. Euregio Rijn-Waal (ERW)

  De Euregio Rijn-Waal heeft als doelstelling om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren rond het Nederlands-Duitse grensgebied de Rijn, Waal en Maas. De Euregio Rijn-Waal bestaat uit West-Veluwe, de regio Arnhem-Nijmegen, Zuid-West Gelderland, delen van Noordoost-Brabant (Nederland), de provincie Limburg en de Duitse regio´s Kreis Kleve, Kreis Wesel en de steden Duisburg en Düsseldorf. Er zijn projecten gerealiseerd op de maatschappelijk relevante gebieden, van economie en infrastructuur tot onderwijs en cultuur. Daarnaast heeft het ERW een platform voor verschillende doelgroepen, zoals het Euregionale Forum voor Grensoverschrijdende Gezondheidszorg en de Ronde Tafel Openbare Orde en Veiligheid.

 4. Euregio Rijn-Maas-Noord 

  De Euregio Rijn-Maas-Noord werd in 1978 opgericht en is sinds 2004 een publiekrechtelijk lichaam naar het Duitse recht. Deze Euregio heeft als doel om de grensbarrières voor leven, werken, ondernemen en studeren binnen de regio te verminderen. Op deze manier hoopt dit samenwerkingsverband de identiteit van het gebied als samenhangende Euregio te versterken. Rijn-Maas-Noord telt op het moment 30 leden. In het Nederlandse deel zijn dat de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Maasgouw,  Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en de Kamer van Koophandel. Aan Duitse kant gaat het naast de Landeshauptstadt Düsseldorf om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg, Wegberg en Selfkant, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer zu Duisburg.

Nederlands-Belgische Euregio’s

 1. Scheldemond 

  De Euregio Scheldemond strekt zich uit over de provincies Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en is ontstaan door de geografische ligging van Zeeuws-Vlaanderen. Ook economische belangen en historisch-culturele verwantschappen speelden een rol bij het ontstaan. Binnen deze Euregio wordt samengewerkt op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, toerisme, veiligheid, welzijn en zorg, onderwijs, economie, cultuur en landbouw en visserij.

 2. Benelux Middengebied

  De Euregio Benelux Middengebied wordt gevormd door de Vlaamse provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Deze Euregio probeert de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren door zorg te dragen voor de uitvoering van het Europese programma Interreg. De focus ligt hier op het stimuleren van het grensoverschrijdende samenwerken, het versterken van de regionale economische ontwikkelingen en overleg te voeren over maatschappelijke belangen rondom het onderwerp GROS.

Euregio Nederland, België en Duitsland

De enige Euregio waarin Nederland, België én Duitsland samenwerken is de Euregio Maas-Rijn. Deze Euregio is een van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden (1976). In 1991 kreeg de Euregio een juridisch statuut in de vorm van een stichting volgens Nederlands recht. De Euregio bestaat uit het zuidelijke deel van de Nederlandse provincie Limburg, de regio Aken, de Belgische provincies Limburg en Luik en de Duitstalige Gemeenschap van België. De stichting werkt samen op onder andere het gebied van economie, toerisme, milieu, jeugd, gezondheidszorg en veiligheid. De prioriteiten zijn:

 • het versterken van de economische structuur;
 • het bevorderen van kennis en innovatie;
 • meer en betere banen
 • milieu, energie en natuurlijke hulpbronnen
 • mobiliteit, en:
 • kwaliteit van leven.

 


X