Subsidies vervoer

Decentrale overheden kunnen regionale vervoersprojecten steunen. Naast een eigen bijdrage is het soms ook mogelijk hier EU-subsidie voor te ontvangen. Hiervoor gelden maximale bijdragen van 10 tot 30 procent van het totale bedrag, afhankelijk van het type project. Voor onderzoeksprojecten geldt een maximum van 50 procent. De rest moet worden gefinancierd door (decentrale) overheden en private partijen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de staatssteunregels.

Voor vragen over Europese subsidies kunnen decentrale overheden terecht bij de Directie Europa van de VNG. Ook kan de Europese subsidiewijzer geraadpleegd worden.

Decentrale overheden kunnen subsidie aanvragen uit een aantal fondsen en programma’s van de Europese Commissie. Door middel van deze subsidies kunnen zij de vervoerssector steunen. Er is onder andere geld beschikbaar vanuit de Connecting Europe Facility.

Connecting Europe Facility

Met Verordening 1316/2013 wordt het CEF ingesteld, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. Het CEF is een instrument om investeringen in de prioritaire vervoers-, energie-, en telecommunicatie-infrastructuur te ondersteunen in de periode 2014-2020. CEF stimuleert het oplossen van knelpunten in de Europese transportinfrastructuur, daarnaast moet er een snellere verbinding tussen lidstaten geboden worden. Het bedrag van 26,2 miljard EUR moet dienst doen als steun in de rug voor regionale en nationale overheden bij de financiering van transportprojecten.

Tot 2013 was het mogelijk om subsidies uit het TEN-budget aan te vragen, welke als doel hadden om verdere investering te stimuleren. Deze subsidies worden momenteel uit het CEF-fonds gehaald.

Jaarlijkse en meerjarige werkprogramma’s zullen gebruikt worden om de prioriteiten in zicht te brengen. Ook zullen deze programma’s gebruikt worden om de financiële hulp die gegeven wordt aan te wijzen.

Meerjarige werkprogramma’s

Een bedrag tussen de 20 en 21 miljard EUR zal gespendeerd worden aan meerjarige werkprogramma’s. Het eerste meerjarige werkprogramma heeft als doel het verbeteren van de Europese transport connecties. Op 11 september 2014 heeft de Europese Commissie lidstaten uitgenodigd om projecten voor te stellen. In totaal is er een budget van 11,9 miljard EUR voor deze verbetering beschikbaar. Lidstaten kunnen tot 26 februari 2015 hun projecten voorstellen. Meer informatie over deze procedure en de precieze bedragen kunt u hier vinden.

Jaarlijkse werkprogramma

Voor de jaarlijkse werkprogramma’s zal tussen de 5 en de 6 miljard EUR beschikbaar zijn. Het jaarlijkse werkprogramma 2014 heeft als doel om verkeersknelpunten weg te werken en de ontbrekende schakel op te vullen. In totaal is er 930 miljoen EUR beschikbaar gesteld voor het Jaarlijkse werkprogramma 2014. Meer informatie over dit programma kunt u hier vinden.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Subsidies vervoer

Nieuwe call Connecting Europe Facility voor transport

De Europese Commissie heeft op 13 oktober jl. de derde ronde calls voor projectvoorstellen binnen de Connecting Europe Facility (CEF) voor transport gelanceerd. Hiermee wordt 1.9 miljard euro beschikbaar gesteld voor het financieren van belangrijke Europese transportprojecten. Meer informatie over de calls is hier te vinden. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 7 februari 2017.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Subsidies vervoer

X