Subsidies SZW

Decentrale overheden kunnen subsidies aanvragen voor het versterken van de werkgelegenheid in een regio. De bekendste subsidies zijn de structuurfondsen. Hieronder vallen verschillende programma’s met uiteenlopende doelstellingen. Samen zijn deze gericht op het versterken van de regionale ontwikkeling.

Naast de structuurfondsen bestaan ook talrijke andere Europese subsidies en communautaire programma’s die raakvlakken met werkgelegenheid hebben.

Subsidiemogelijkheden benutten

Het is de moeite waard om deze subsidiemogelijkheden te benutten. Naast een financiële bijdrage leveren Europese projecten vaak nuttige partnerschappen, samenwerkingsverbanden en kennis op, waar decentrale overheden van kunnen profiteren.

Werkgelegenheid en sociaal beleid

De structuurfondsen EFRO, ESF, Progress en EFG zijn relevant in het kader van werkgelegenheid en sociaal beleid. Onder Regionaal beleid en structuurfondsen worden ook andere subsidies uitvoerig behandeld.

Directie Europa

Europa decentraal biedt geen begeleiding en gedetailleerde informatie met betrekking tot het aanvragen van subsidies. Daarvoor kunt u onder andere terecht bij de VNG Directie Europa.

 


Nieuws Subsidies SZW

Commissie zoekt innovatieve oplossingen voor stedelijke vraagstukken

Zoekt uw gemeente of regio subsidie voor projecten over energietransitie, arbeidsvaardigheden in de lokale economie of integratie van migranten en vluchtelingen? Met het programma Urban Innovative Actions wil de Europese Commissie nieuwe stedelijke initiatieven financieel ondersteunen. De eerste projectoproep loopt tot 31 maart 2016.
Lees het volledige bericht

Publicaties Subsidies SZW

X