Europese subsidies Europaproof

Wanneer een decentrale overheden subsidies uit Europese gelden ontvangen, wil dit niet altijd betekenen dat het besteden ervan aan de aanbesteding- en staatssteunregels voldoet. Met onze service ‘Europese subsidies Europaproof’ helpt Europa decentraal u met het aanbesteding- en staatssteunproof vormgeven van deze bestedingen. Europa decentraal krijgt immers veel vragen van decentrale overheden over het aanvragen en besteden van Europese subsidies conform de Europese aanbesteding- en staatssteunregelgeving.

Knelpunten…

Decentrale overheden lopen regelmatig tegen de regels van de interne markt. De uitvoering van deze regels kan conflicteren met de subsidievereisten uit de fondsen of leiden tot knelpunten in de uitvoering van gesubsidieerde projecten. Ook hebben uitvoerders van projecten specifieke juridische vragen over de interpretatie en toepassing van de staatssteun- en aanbestedingsregels bij de aanvraag van Europese fondsen en de uitvoering van projecten die medegefinancierd worden met Europese subsidies. Een gebrek aan kennis kan leiden tot risico’s in de praktijk.

…maar ook kansen

Staatssteunregels en de Europese aanbestedingsrichtlijnen kunnen juist ook mogelijkheden bieden om te sturen op gewenste doelstellingen van Europees gefinancierde projecten of beleid. Bijvoorbeeld door sociale en innovatieve criteria bij Europese aanbestedingen toe te passen of gebruik te maken van alle vrijstellingen die de staatssteunregels bieden.

Nieuwe fondsenperiode

Met de fondsenperiode 2014-2020 zijn deze vragen nog meer gaan leven. In deze periode toetst de Europese Commissie projectvoorstellen nadrukkelijk aan doelen op het gebied van innovatie, bevordering MKB en duurzaamheid. Decentrale overheden kunnen in de projectvoorstellen anticiperen op deze doelstellingen, die vaak ook vanuit het staatssteun- en aanbestedingsrecht om een bepaalde aanpak en benadering vragen.

Meld waar het knelt in het Signaleringsloket!

Voorbeelden uit de praktijk illustreren praktijkgericht waar decentrale overheden in de uitvoering van Europees gesubsidieerde projecten zoal tegenaan lopen. Ook in de correcte uitvoering van interne marktregels. Deze praktijkvoorbeelden, alsmede voorbeelden van Bureau Buiten, die inbracht zijn tijdens een van onze expertmeetings, zijn in te zien via dit webdossier. Herkenbaar en nuttig? Ook uw praktijkvoorbeelden zijn welkom!

Daarnaast kunt u al uw juridische vragen over Europese subsidies in relatie tot staatssteun- en aanbestedingsregels ook stellen aan onze Helpdesk of uw kennis delen in onze Linkedin Groep. Via het Signaleringsloket van Europa decentraal worden daarnaast knelpunten in Europese regelgeving en beleid die in de decentrale uitvoeringspraktijk tot problemen leiden verzameld. Ook op de webpagina Europabewustzijn vindt u interessante informatie.

Inhoudelijke vragen Europese fondsen en subsidies

Een overzicht van de Europese fondsen waar decentrale overheden voor in aanmerking komen in de financieringsperiode 2014-2020 kunt u vinden in de subsidiewijzer van de VNG. Voor inhoudelijke informatie en vragen over de beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Directie Europa via 070 3738020 en informatiecentrum@vng.nl.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Europese subsidies Europaproof

Vierde call Urban Innovative Actions opengesteld

Vorige week is de vierde call voor Urban Innovative Actions (Stedelijke Innovatieve Acties) opengesteld. De Europese Commissie stelt 80 tot 100 miljoen beschikbaar voor de financiering van innovatieve projecten om stedelijke uitdagingen aan te pakken. De oproep tot het indienen van projecten staat open tot en met januari 2019.

Lees het volledige bericht

Structuur- en cohesiefondsen zullen na 2020 vaker worden ingezet in de vorm van leningen

Als het aan Jyrki Katainen ligt, worden Europese structuur- en cohesiefondsen na de hervorming van het meerjarig financieel kader in 2020 steeds vaker gebruikt als lening of garantstelling en in mindere mate als subsidie. Volgens de Eurocommissaris voor groei, banen en investeringen is de impact op de reële economie en banenmarkt groter wanneer EU geld niet langer alleen in de vorm van een subsidie wordt verstrekt. Katainen deed deze uitspraken op 5 april jl. in een interview met Politico Europe.

Lees het volledige bericht

Kallas in Europees Parlement: Minder complexe regels voor ontvangers structuurfondsen

Voorzitter van de High Level Group voor simplificatie Siim Kallas sprak met de REGI commissie van het Europees Parlement over de simplificatie van de Europese structuurfondsen. Volgens hem is het nodig om de hoeveelheid en complexiteit van de regels te verminderen en de administratieve lasten voor ontvangers van structuurfondsen te verlichten. 
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europese subsidies Europaproof

Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van een Europese subsidie?

Mijn waterschap heeft een Europese subsidie binnengekregen voor de verdere uitvoering van een project. Nu las ik net op jullie website over het project Europese subsidies Europaproof en het feit dat bij het spenderen van Europese subsidiegelden altijd rekening moet worden gehouden met onder meer de Europese aanbestedingsregels. Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van de Europese subsidie, en kunt u misschien ook wat meer toelichten in hoeverre precies?

Bekijk het antwoord

X