Europese subsidies Europaproof

Wanneer een decentrale overheden subsidies uit Europese gelden ontvangen, wil dit niet altijd betekenen dat het besteden ervan aan de aanbesteding- en staatssteunregels voldoet.

Aanbesteden en Europese Subsidies Europaproof

Wanneer decentrale overheden Europese subsidiegelden verkrijgen en vervolgens daarmee opdrachten gaan vergeven, moeten hierbij  de regels omtrent aanbesteden in acht worden genomen. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld met de ontvangen middelen bepaalde opdrachten worden vergeven door een decentrale overheid (aanbestedende dienst) aan een onderneming voor de uitvoering van bijvoorbeeld een onderdeel van uitvoering van het gesubsidieerde project (een dienstverlenings- of bouwopdracht of bijvoorbeeld levering van een product) de betreffende decentrale overheid in de regel de aanbestedingsregels zal moeten toepassen.

Voor veelgestelde aanbestedingsvraagstukken verwijzen wij u naar  het dossier aanbestedingen. Of lees de Praktijkvraag: Moeten opdrachten die met Europees geld worden bekostigd worden aanbesteed?

Staatssteun en Europese subsidies

De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Overheidssteun aan ondernemingen die de concurrentie binnen de Europese Unie negatief beïnvloeden, zijn verboden. Deze moeten in principe worden aangemeld bij de Europese Commissie. Dit geldt ook voor Europese subsidies die via de lidstaten worden besteed. Steunmaatregelen die belangrijke, Europese beleidsdoelen stimuleren zijn wel toegestaan. De staatssteunregels sluiten daarom grotendeels aan bij de doelen van de Europese fondsen.

Tijdens het besteden van Europese subsidies moeten decentrale overheden dus onder andere rekening houden met de staatssteunregels. Voor meer informatie over staatssteun verwijzen wij u graag door naar het dossier staatssteun.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Europese subsidies Europaproof

Structuur- en cohesiefondsen zullen na 2020 vaker worden ingezet in de vorm van leningen

Als het aan Jyrki Katainen ligt, worden Europese structuur- en cohesiefondsen na de hervorming van het meerjarig financieel kader in 2020 steeds vaker gebruikt als lening of garantstelling en in mindere mate als subsidie. Volgens de Eurocommissaris voor groei, banen en investeringen is de impact op de reële economie en banenmarkt groter wanneer EU geld niet langer alleen in de vorm van een subsidie wordt verstrekt. Katainen deed deze uitspraken op 5 april jl. in een interview met Politico Europe.

Lees het volledige bericht

Kallas in Europees Parlement: Minder complexe regels voor ontvangers structuurfondsen

Voorzitter van de High Level Group voor simplificatie Siim Kallas sprak met de REGI commissie van het Europees Parlement over de simplificatie van de Europese structuurfondsen. Volgens hem is het nodig om de hoeveelheid en complexiteit van de regels te verminderen en de administratieve lasten voor ontvangers van structuurfondsen te verlichten. 
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europese subsidies Europaproof

Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van een Europese subsidie?

Mijn waterschap heeft een Europese subsidie binnengekregen voor de verdere uitvoering van een project. Nu las ik net op jullie website over het project Europese subsidies Europaproof en het feit dat bij het spenderen van Europese subsidiegelden altijd rekening moet worden gehouden met onder meer de Europese aanbestedingsregels. Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van de Europese subsidie, en kunt u misschien ook wat meer toelichten in hoeverre precies?

Bekijk het antwoord