Wat is aanbesteden?

Wanneer decentrale overheden Europese subsidiegelden verkrijgen en vervolgens daarmee opdrachten gaan vergeven, moeten hierbij  de regels omtrent aanbesteden in acht worden genomen. Maar wat betreffen die aanbestedingsregels? Waarom moeten decentrale overheden bij het aanvragen en besteden van een Europese subsidie ook nog rekening houden met  Europese aanbestedingsregels?

Aanbesteden en Europese subsidies Europaproof

Tijdens het besteden van Europese subsidies moeten decentrale overheden dus onder andere rekening houden met de aanbestedingsregels. Voor veelgestelde aanbestedingsvraagstukken verwijzen wij u naar praktijk. Voor meer over aanbesteden verwijzen wij u graag door naar het dossier aanbestedingen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Wat is aanbesteden?

Praktijk Wat is aanbesteden?

Wat is aanbesteden? Praktijk

Uit de eerste inventarisaties over veelbevraagde aanbestedingsonderwerpen van Europese subsidieadviseurs bij decentrale overheden blijkt het vooral te gaan om de wat ‘algemenere’ en bekende aanbestedingsvraagstukken, waar bijvoorbeeld ook decentrale overheidsmedewerkers die in de uitvoering van aanbestedingstrajecten veel tegenaan lopen.

Zo blijkt dat subsidieadviseurs na het toegekend krijgen van Europese subsidiemiddelen – vaak onder de voorwaarde dat de subsidiegelden, wanneer zij in de uitvoering van het gesubsidieerde project worden ingezet, met inachtname van de aanbestedingsregels besteed moeten worden- bijvoorbeeld de volgende vragen hebben:

Zie met name de informatie in de bijgevoegde links voor algemene informatie ter beantwoording van die algemenere aanbestedingsvragen. Daarnaast hebben decentrale subsidieadviseurs ook meer op de invulling van de nieuwe fondsenperiode-criteria gerichte aanbestedingsvragen. Bijvoorbeeld hoe spelen de aanbestedingsregels in op de belangrijke doelstellingen van het nieuwe ESIF 2014-2020 beleid op het gebied van duurzame energie, innovatie, MKB, landbouw en werkgelegenheid. Meer informatie hierover treft u onder de verschillende tabs in de linkerkantlijn van dit dossier.

Praktijkvragen Wat is aanbesteden?

Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van een Europese subsidie?

Mijn waterschap heeft een Europese subsidie binnengekregen voor de verdere uitvoering van een project. Nu las ik net op jullie website over het project Europese subsidies Europaproof en het feit dat bij het spenderen van Europese subsidiegelden altijd rekening moet worden gehouden met onder meer de Europese aanbestedingsregels. Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van de Europese subsidie, en kunt u misschien ook wat meer toelichten in hoeverre precies?

Bekijk het antwoord

Publicaties Wat is aanbesteden?

X