Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Thematische fondsen

De ESIF (Europese Structuur- en Investeringsfondsen) zijn bedoeld voor de regio’s en voor een groot deel via de lidstaten lopen. Daarnaast zijn er ook Europese thematische fondsen van waaruit decentrale overheden subsidie kunnen verstrekken. Deze subsidieprogramma’s beheert de Europese Commissie  zelf. De thema’s die hieronder vallen variëren van onderzoek en innovatie, onderwijs en sport tot cultuur. Een volledig overzicht van alle Europese thematisch subsidieprogramma’s vindt u in de Europese Subsidiewijzer (vanaf pagina 61) van de VNG.

Achterliggende doelstellingen

Voor elk fonds gelden andere doelen, doelgroepen, richtlijnen en regels. Alle doelstellingen voor de thematische fondsen zijn gekoppeld aan de EU2020-strategie, het tienjarenplan voor groei van de EU. Vanuit deze fondsen zijn dan ook drie hoofdthema’s te onderscheiden:

  • slimme groei;
  • duurzame groei;
  • inclusieve groei.

Thema niet gelijk aan sector

Hoewel de programma’s een thematische insteek hebben, zijn deze niet per se gekoppeld aan bepaalde economische sectoren. Dit betekent dat bijvoorbeeld decentrale overheden in specifieke gevallen ook een Erasmus+ subsidie kunnen aanvragen. Hiervoor hoeft de organisatie geen onderwijsinstelling te zijn. Leidend is dat het projectvoorstel voldoet aan de in het subsidieprogramma gestelde eisen.

 

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Thematische fondsen

Europese Commissie investeert € 30 miljard in baanbrekende innovatie

Op vrijdag 27 oktober 2017 kondigde de Europese Commissie aan hoe zij 30 miljard euro van het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in de periode 2018-2020 gaat besteden. Tijdens de presentatie van het Horizon2020 werkprogramma werd duidelijk dat de Commissie meer focus wil op een aantal kritieke onderwerpen. Er wordt daarnaast 2,7 miljard euro gereserveerd voor het operationeel maken van de Europese Innovatieraad.

Lees het volledige bericht

Nederland doet weinig beroep op Europese gelden

Van de ruim € 190 miljard Europese subsidies komt € 3,2 miljard in Nederland terecht. Nederland weet, volgens vicepresident van de Europese Commissie Jyrki Katainen, het subsidiepotje niet altijd te vinden. Vooral het midden en klein bedrijf kan profiteren van de Europese subsidies. Maar ook bij de aanleg of onderhoud van Nederlandse infrastructuur zou vaker de hulp van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) ingezet kunnen worden. Daarbij zijn er nog vele andere subsidieprogramma’s waar Nederlandse overheden zich voor aan kunnen melden.

Lees het volledige bericht

Veel potentieel bij decentrale overheden voor meer investeringen in Europa

Structurele hervormingen en meer politieke betrokkenheid zijn twee essentiële onderdelen voor het laten slagen van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ofwel het Juncker Fonds. Dit is de uitkomst van de topconferentie ‘Europa als een investering bestemming’. Sprekers zoals Wilhelm Molterer, Wim van de Donk en President van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, benadrukten daarnaast het belang en potentieel van regionale en lokale overheden.

Lees het volledige bericht