COSME

Het Europese programma COSME richt zich volledig op MKB. Dit programma heeft als doel het toegankelijker maken van financiële middelen in alle fasen van de levenscyclus van MKB-ondernemingen.

Doel

Concurrentievermogen en ondernemerscultuur van MKB-ondernemingen:

  • Versterking van het concurrentievermogen en duurzaamheid van EU-ondernemingen, in het bijzonder van kleine en middelgrote ondernemingen;
  • Aanmoediging van een ondernemerscultuur.

Voor wie?

Dit programma is relevant voor MKB ondernemingen.

Regelgevend kader

Voor COSME is in verordening  1287/2013 het fonds specifieke regelgevend kader vastgesteld.

Programmaperiode 2021-2027 

COSME wordt in de komende programmaperiode samengevoegd met andere programma’s zoals het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)  tot het nieuwe fonds InvestEU.