European Local Energy Assistance facility (ELENA)

Het European Local Energy Assistance facility is een duurzaamheidsprogramma voor stedelijke en regionale autoriteiten binnen de Europese Unie. Het financiert geen projecten maar de voorbereidingskosten. Dit programma is een gedeeld initiatief van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank.

ELENA richt zich vooral op alle stedelijke en regionale autoriteiten maar ook andere publieke en private organisaties die zich richten op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en duurzaam transport kunnen aanvragen doen. Het gaat vooral om redelijk grote projecten. Kleine projecten kunnen gebundeld worden.

ELENA heeft twee prioriteiten:

Energiebesparing

 Innovatieve energiebesparing in publieke gebouwen, inclusief sociale woningbouw, straatverlichting en verkeerslichten. Aanpassing van gebouwen gericht op energiebesparing (verwarming, elektriciteit, isolatie, airconditioning, verlichting). Duurzaam stedelijk transport, bijvoorbeeld energie efficiënte bussen (hybride en elektrische bussen), elektrische auto’s, nieuwe vervoersconcepten voor in stedelijk gebied. Lokale infrastructuur gericht op energie efficiëntie. Denk aan stedelijke apparatuur, informatie- en communicatiemiddelen en tankmogelijkheden voor nieuwe vervoersmiddelen;

Hernieuwbare energie 

Hernieuwbare energiebronnen toepassen in de gebouwde omgeving, zoals biomassa, fotovoltaïsche energie, zonne-thermische collectoren. Renoveren, uitbreiden of bouwen van nieuwe warmte-koude netwerken (inclusief combinatie verwarming/elektriciteit) op gebouw, buurt of stadsniveau