HORIZON 2020

Horizon 2020 is het grootste EU-programma en is gericht op onderzoek en innovatie met een totaalbudget van 80 miljard euro. Met dit programma wil de Europese Commissie wetenschap en innovatie in zowel de academische wereld als het bedrijfsleven aanmoedigen. Horizon 2020 heeft als ultiem het stimuleren van doorbraken, ontdekkingen en wereldpremières door uitstekende ideeën uit het laboratorium te halen en op de markt te brengen. Voor Horizon 2020 is in verordening 1290/2013 het fonds specifieke regelgevend kader vastgesteld.

Elke organisatie die actief is op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband kan Horizon2020-financiering aanvragen. Dit hoeven dus niet enkel onderzoeksinstellingen te zijn. Ook individuele onderzoekers kunnen gebruik maken van Horizon 2020.

Programmaperiode 2021-2027

Horizon 2020 wordt Horizon Europe en ontvangt waarschijnlijk fors meer middelen. De Europese Commissie stelt voor 83.5 miljard aan dit fonds te labelen, het Europees Parlement stelt zelfs 120 miljard euro voor.

Dit nieuwe fonds bestaat uit drie pijlers:

Excellente wetenschap

Deze peiler moet onderzoek stimuleren welke door de wetenschap zelf gedefinieerd worden, met een rol voor de Europese Onderzoeksraad.

Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

Deze peiler moet onderzoek stimuleren dat betrekking heeft op maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast moet het technologische en industriële potentie versterken op de thema’s:

  • gezondheid;
  • inclusieve en veilige samenleving, digitaal en industrie;
  • klimaat, energie en mobiliteit;
  • voedsel, bio-economie en natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu
Innovatief Europa

Deze peiler heeft als doel Europa een voortrekkersrol te geven in marktgedreven innovatie. Daarnaast draagt deze pijler bij aan de ontwikkeling van het innovatielandschap binnen de Europese Unie doormiddel van het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs.