Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Onderzoek en innovatie

Het regionaal beleid ondersteunt partijen die rechtstreeks betrokken zijn met innovatieve oplossingen en de valorisatie. De ondersteuning kan geschieden op basis van adviserende en ondersteunende diensten, directe investeringen en andere financieringsinstrumenten. De financiering van maatregelen in het kader van het cohesiebeleid gebeurt aan de hand van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) die in de regio’s door managementautoriteiten worden beheerd.

Europese Structuur- en Investeringsfondsen

De Europese structuur- en investeringsfondsen ondersteunen de regio’s in de uitvoering van het cohesiebeleid. In de komende periode worden de subsidieprogramma’s grotendeels ingezet op het ondersteunen van innovatiepartijen die rechtstreeks betrokken zijn met innovatieve oplossingen en valorisatie. Decentrale overheden komen onder voorwaarden in aanmerking voor cofinanciering uit deze fondsen. Met name – maar niet uitsluitend – is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van belang. Hierin is namelijk het budget grotendeels bestemd voor investeringen ten behoeve van onderzoek en innovatie. Voor een compleet overzicht van mogelijkheden kunt u de operationele programma’s in uw regio raadplegen. Lees meer hierover in de praktijkvraag: Hoe worden de EFRO-prioriteiten binnen mijn landsdeel vastgesteld?

Slimme specialisatiestrategieën

Europese regio’s moeten strategieën voor slimme specialisatie moeten opstellen om in aanmerking te komen voor financiering uit EFRO. In deze strategieën worden de innovatiemogelijkheden, kwaliteiten en sterke punten van de regio geïnventariseerd. Het doel hiervan is om voort te bouwen op de prioritaire gebieden waarin de regio al een concurrentievoordeel heeft. Dit betekent veelal dat enkel voor de prioritaire thema’s financieringsmogelijkheden zijn. De slimme specialisatiestrategieën kunt u terugvinden op de webpagina’s van de managementautoriteiten.

Thematische fondsen

Naast de Europese Structuur- en Investeringsfondsen – onderdeel van het regionaal beleid – bestaan er ook thematische fondsen. Kenmerkend voor thematische fondsen is dat deze door de Europese Commissie zelf worden beheerd.

 

 

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Onderzoek en innovatie

Drie nieuwe Specialisatie Platforms voor onderzoek en innovatie opgericht

In het kader van RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations) zijn drie nieuwe thematische platforms voor onderzoek en innovatie opgericht. Deze Slimme Specialisatie Platforms voorzien Europese lidstaten en regio’s van professioneel advies over het ontwerpen en implementeren van onderzoeks- en innovatiestrategieën. De platforms richten zich op de onderwerpen Energie, Agri-food en Industriële Modernisatie.

Lees het volledige bericht

EU-brede rechtszekerheid is vereist voor innovaties in slimmer en schoner vervoer

Intelligente transport systemen (ITS), zelfrijdende auto’s en toenemende digitalisering typeren de toekomst van de transport sector. Om deze innovaties voor slimmer en schoner vervoer te faciliteren zijn goed onderhoud en de juiste technologieën essentieel. Over deze stelling gingen sprekers tijdens het HNP seminar op 7 september jl. in debat. De belangrijkste conclusie: het ontwikkelen van een duidelijk EU bestuurlijk kader en het bieden van rechtszekerheid zijn nu prioriteit.

Lees het volledige bericht

Betere EU-regelgeving over onderzoek en innovatie

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie is een belangrijk item op de Europese Agenda. Ook is het belangrijk voor provincies, gemeenten en waterschappen. Betere regelgeving is ook een populair onderwerp. Het belang van beiden werd recent onderstreept door de Europese ministers van onderzoek, die voor een bespreking bijeenkwamen in Amsterdam. Betere en slimmere regelgeving moeten eraan bijdragen dat kennis, onderzoek en innovatie uiteindelijk leiden tot economische groei.
Lees het volledige bericht