EFMZV

Decentrale overheden kunnen met het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) de visserij en aquacultuur ondersteunen, zowel economisch als ecologisch en op het gebied van duurzaamheid. Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) moet bijdragen aan de gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van de EU. Het fonds is de opvolger van het Europese Visserijfonds (EVF). In totaal wordt er € 6,5 miljard voor het fonds uitgetrokken in de periode van 2014-2020, waarvan € 101,5 miljoen is gereserveerd voor Nederland.

doel EFMZV

Het EFMZV ondersteunt het GVB. Dit beleid moet ecologische, economische en sociale duurzaamheid van de Europese visserij en de aquacultuur stimuleren en zorgen dat deze een bron van gezond voedsel vormen voor de burgers van de EU-lidstaten.

Thematische doelstellingen

Het fonds heeft deze doelstellingen verder uitgewerkt in zes prioriteiten. In samenwerking met de lidstaten wordt besloten welke prioriteiten en welke projecten door het fonds worden gefinancierd. Nederland zet de EFMZV in ter bevordering van twee van deze prioriteiten:

  • de vergroting van de concurrentiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen in de visserij- en aquacultuursector;
  • de bescherming van het milieu en bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Uitvoerende instantie

Het ministerie van Economische Zaken coördineert de invulling van de EFMZV-subsidies en heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Operationeel Programma EFMZV opgesteld. Economische Zaken handelt verder zelf de subsidieaanvragen af. Dit gebeurt via de algemene regeling Europese EZ Subsidies (REES).

Regelgevend kader

Voor het EFMZV is in verordening 508/2014 het fondsspecifieke regelgevend kader vastgelegd. De regelgeving over de besteding van de bedragen in Nederland is vervolgens vastgelegd in het Operationeel Programma EFMZV.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG