Wetgevingsvoorstellen MFK 2021-2027

Het voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 is in 2018 door de Europese Commissie gepresenteerd. Hierin wordt bepaald hoeveel geld aan de verschillende EU-beleidsterreinen besteedt wordt in de komende jaren. In het kader van het MFK voor de periode 2021-2027 heeft de Europese Commissie meerdere wetgevingsvoorstellen gedaan op het gebied van regionaal beleid en structuurfondsen. Het betreft hier onder andere:

  • het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO);
  • het Europees Sociaal Fonds Plus, de verordening gemeenschappelijke bepalingen structuurfondsen;
  • de verordening inzake Europese territoriale samenwerking (Interreg);
  • de verordening mechanisme grensoverschrijdende samenwerking.

Meer informatie over deze voorstellen van de Commissie vindt u op de desbetreffende pagina’s in het linker menu.