Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Inburgering

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel gedaan om gemeenten meer regie en verantwoordelijkheid te geven voor de inburgering van asielzoekers. In het huidige systeem zijn asielzoekers verantwoordelijk voor hun eigen inburgering. Het is de bedoeling dat zij geld lenen bij DUO, hiervan een inburgeringscursus betalen en vervolgens een inburgeringsexamen doen. Dit systeem blijkt niet goed te werken omdat het te ingewikkeld is en er veel profiteurs op de markt van inburgeringscursussen zijn. Daarom is er voorgesteld om meer verantwoordelijkheid bij gemeenten te leggen als onderdeel van het sociaal domein. Het leenstelsel zal worden afgeschaft en de gemeenten kunnen inburgeringstrajecten inkopen. Hierbij zullen dus de Europese aanbestedingsregels nageleefd moeten worden.

De nieuwe wetgeving moet ook voorzien in de aanpak van frauduleuze taalscholen. De nieuwe wet beoogt aanbieders op basis van aangescherpte criteria te laten certificeren door de stichting Blik op Werk.

De oorspronkelijke verwachting was dat het nieuwe systeem medio 2020 inwerking zou treden, maar in februari 2019 werd bekend dat de ontwikkeling van de nieuwe wet vertraging oploopt doordat er eerst aanpalende wetgeving gewijzigd moet worden. Het kabinet streeft ernaar om het wetsvoorstel na de zomer van 2019 naar de Raad van State te sturen en daarna naar de Tweede Kamer. De wet moest 1 juli 2021 ingaan, maar is opnieuw uitgesteld: de geplande datum staat nu op 1 januari 2022. Tot die tijd beoogt het kabinet 20 miljoen euro per jaar vrij te maken om gemeenten alvast te ondersteunen bij het oppakken van hun nieuwe regierol en inburgeraars aan een goede taalcursus te helpen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Inburgering

Gemeenten verantwoordelijk voor inburgering, wat gaat er veranderen?

De nieuwe Wet inburgering 2021 zal de overheidsverantwoordelijkheid voor inburgering gaan uitbreiden en decentraliseren. In het huidige stelsel liggen veel verantwoordelijkheden, zoals het vinden van een inburgeringscursus, bij inburgeraars zelf. In het nieuwe stelsel zal het gros van die verantwoordelijkheden aan de gemeenten worden toebedeeld. Zowel het kabinet als de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn van mening dat gemeenten het beste in staat zijn om inburgering integraal vorm te geven.

Lees het volledige bericht

Onafhankelijk onderzoek naar kosten nieuw inburgeringsstelsel

Er zijn veel zorgen bij gemeenten omtrent de nieuwe Wet inburgering. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel zullen zijn. De overeenstemming tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor een onderzoek naar deze kosten wordt dan ook gezien als een belangrijke stap in het proces naar deze nieuwe wetgeving. Lees het volledige bericht