Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Moet er altijd aanbesteed worden wanneer gemeenten uitvoering geven aan de Wmo 2015 en de Jeugdwet? Of zijn er mogelijkheden om van deze aanbestedingsplicht af te wijken? De onlangs gepubliceerde handreiking aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet biedt helderheid aan gemeenten.

Lees het volledige bericht