Europees recht en beleid

Laatste update: 12 juli 2023

Contact:


De maatregelen die de lidstaten nemen in het kader van de bestrijding van het coronavirus hebben een grote impact op de economie. Zowel op Europees niveau als op nationaal niveau worden er maatregelen genomen om de economie te stimuleren. Hierbij moet rekening worden gehouden met de staatssteunregels.

Ook decentrale overheden die steun willen verlenen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan moeten op de staatssteunregels letten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hieromtrent een brief opgesteld om gemeenten te informeren over de nationale en Europese staatssteunkaders en coördinatie vanuit Nederland.

Op de sub-pagina’s in het linkermenu leest u meer informatie over staatssteun en de coronacrisis.

De Europese Unie

De Europese Commissie heeft in de mededeling Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak aangegeven op welke manieren de lidstaten staatssteun kunnen toepassen om de economie te stimuleren. Sommige maatregelen kunnen worden toegepast zonder dat er sprake is van staatssteun. Als een maatregel wel binnen de werking van de staatssteunregels valt kan dit worden verleend op basis van het Verdrag betreffende de Werking van de EU (VWEU) of kan gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande vrijstellingsmogelijkheden.

Daarnaast heeft de Commissie een tijdelijke kaderregeling in het leven geroepen om bepaalde steunmaatregelen van de lidstaten versneld goed te kunnen keuren op basis van het VWEU. Een (informeel) compleet document van de tijdelijke kaderregeling is te vinden op de sub-pagina over het Tijdelijk staatssteunkader.

Nationale en decentrale maatregelen

Ook het kabinet heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd ter ondersteuning van de getroffen ondernemingen. Decentrale overheden die zelf steunmaatregelen willen opstellen moeten er daarom voor zorgen dat cumulatie of stapeling van de steun wordt voorkomen. Meer informatie over het opstellen van decentrale steunregelingen tijdens de coronacrisis is te vinden op de pagina Steun verlenen: overzicht mogelijkheden.