Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

De-minimis visserij

Een vissersbedrijf kan tot € 30.000,- steun in een periode van drie belastingjaren ontvangen van een decentrale overheid. Het totaalbedrag van de-minimissteun aan de hele visserijsector in Nederland mag over een periode van drie belastingjaren nooit meer dan (bijna) € 36 miljoen bedragen.

Voorwaarden

De lidstaten mogen geen de-minimissteun verlenen voor de aanschaf of bouw van nieuwe vissersschepen. Lidstaten moeten alle relevante gegevens vastleggen om aan te tonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Voor meer informatie zie de de-minimisverordening.

Hier vindt u een voorbeeldverklaring (versie april 2014) en de verklaring die de RVO gebruikt.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG