Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Wat is de verhouding tot DAEB?

Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) vallen onder de staatssteunregels. DAEB zijn marktdiensten die een publiekelijk belang dienen. Decentrale overheden kunnen hier gebruik van maken. Voorbeelden van DAEB zijn:

  • Televisie-uitzendingen door regionale omroepen;
  • Exploitatie van onrendabele vervoerstrajecten;
  • Ambulancediensten;
  • Beheer van afvalstoffen;
  • Arbeidsbemiddeling.

Niet economisch

Wanneer een DAEB niet economisch van aard is, dan spreken we van Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB). De staatssteunregels zijn niet van toepassing op NEDAB omdat er geen sprake is van een economische activiteit. Of er sprake is van een DAEB of een NEDAB hangt in grote mate af van de aard en het doel van de activiteiten en de regels waaraan de activiteiten zijn onderworpen.

Beleidsvrijheid decentrale overheden

Decentrale overheden hebben ruime beleidsvrijheid bij het invullen van DAEB en het toezicht houden op de uitvoering hiervan. Deze vrijheid is niet onbegrensd. Een decentrale overheid mag een onderneming belasten met het uitvoeren van een DAEB of NEDAB. De verhoudingen op de interne markt mogen niet onevenredig verstoord worden.

Voorwaarden staatssteun

Het beleid van de Commissie voor de financiering van DAEB is als volgt samengevat: de overheid mag een onderneming een vergoeding verlenen voor zover het een compensatie is voor het verrichten van diensten van algemeen belang, die de overheid aan deze onderneming heeft opgedragen.

Altmark-arrest

Volgens het Altmark-arrest is zo’n compensatie geen staatssteun (art. 107 lid 1 VWEU). Het hoeft niet te worden aangemeld bij de Commissie, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voor compensaties voor DAEB die niet aan de Altmark-criteria voldoen, heeft de Commissie eigen regelgeving in het leven geroepen: een vrijstelling en een kaderregeling. Onder Diensten van Algemeen Belang leest u hierover meer.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Wat is de verhouding tot DAEB?

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Wat is de verhouding tot DAEB?

Kan een financiële bijdrage aan stichtingen voor bijzonder onderwijs worden aangemerkt als staatssteun?

Als gemeente willen wij stichtingen voor bijzonder onderwijs graag financieel ondersteunen. Volgens de Europese regelgeving voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) vallen diensten voor openbaar onderwijs niet onder de Europese staatssteunregels. Bijzonder onderwijs verschilt echter van openbaar onderwijs. Kan financiering van bijzonder onderwijs, in tegenstelling tot openbaar onderwijs, daarom dan mogelijk wel worden aangemerkt als staatssteun?

Bekijk het antwoord