Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Wat is het doel van staatssteunregels?

In de Europese Unie (EU) is het toezicht op staatssteun een essentieel onderdeel van het mededingingsbeleid. Dit beleid is ontwikkeld met de gedachte dat er een gemeenschappelijke markt tussen lidstaten bestaat waarin vrije handel zonder belemmeringen kan plaatsvinden.

Gelijk speelveld

Staatssteunregels zorgen in de allereerste plaats voor een gelijk speelveld voor Europese ondernemingen. Ze moeten dan ook voorkomen dat lidstaten subsidies gaan verstrekken die individuele lidstaten mogelijk toch niet vol kunnen houden, en die wellicht schadelijk zijn voor de EU als geheel. Decentrale overheden zijn onderdeel van de lidstaten en voor hen geldt dit dus evenzeer.

Europese doelstellingen

Daarnaast moedigt de Europese Commissie de lidstaten, en daarbinnen regio’s en lagere overheden, aan om prioriteiten vast te leggen om de concurrentie te versterken, en ter versteviging van de sociale en regionale cohesie. Doel van deze wet- en regelgeving op het gebied van staatssteun is om de steun om te buigen naar doelstellingen die aansluiten bij de Horizon 2020-strategie zoals onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I), risicokapitaalmaatregelen, opleiding, hernieuwbare energie/klimaatverandering en andere milieumaatregelen.

Doelmatigheid

Ten slotte moeten de stakeholders volgens de EU-regels ook nagaan of staatssteun wel een passend beleidsinstrument is om de doelstellingen van gemeenschappelijk belang te behalen. Het toezicht op staatssteun helpt er dus voor te zorgen dat geen overheidsmiddelen worden verspild, waarvoor uiteindelijk de rekening bij de belastingbetalers terechtkomt.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Wat is het doel van staatssteunregels?

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan. Lees het volledige bericht

De grenzen van openbare infrastructuur: de Europese Commissie licht toe

Financiering van algemeen toegankelijke infrastructuur wordt in beginsel beschouwd als een publieke taak. Staatssteun kan hierdoor uitgesloten worden. Echter, de scheidslijn tussen wat wel of niet onder een publieke taak valt, kan soms dun zijn. Dit blijkt ook uit een geschil dat bij onze zuiderburen speelt ten aanzien van infrastructuur rondom een shoppingcenter. De Europese Commissie heeft zich hier ook over gebogen en haar besluit wordt in dit bericht nader toegelicht.
Lees het volledige bericht

Staatssteun scoreboard 2015 gepubliceerd: spreken de cijfers voor zich?

Nederlandse overheden verleenden in 2014 minder staatssteun dan overheden van andere lidstaten. Dit blijkt uit het nieuwe zogenoemde Scoreboard staatssteun, waarin de staatssteunuitgaven van de lidstaten van de EU tot en met 2014 zijn gebruikt. De cijfers zijn gebaseerd op feitelijke aangeleverde gegevens. Echter de wijze waarop staatssteun wordt gemeten, verschilt per jaar per lidstaat.
Lees het volledige bericht