Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Risicokapitaal

Decentrale overheden kunnen steun verlenen ten behoeve van risicokapitaalinvesteringen. Deze aandelenfinanciering wordt verleend aan MKB ondernemingen die zich in hun start- en ontwikkelingsfase bevinden.

Richtsnoeren

Om te bepalen of deze steun verenigbaar is met het VWEU zijn de Richtsnoeren risicokapitaal vastgesteld. Gedetailleerde informatie hierover vindt u onder Wet- en regelgeving.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Risicokapitaal

Nieuwe staatssteunregels voor risicofinancieringen aangenomen

Decentrale overheden krijgen per 1 juli dit jaar uitgebreidere mogelijkheden om staatssteun in de vorm van risicokapitaal aan MKB ondernemingen te verlenen. Dit is het gevolg van de nieuwe ‘Richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen’ die de Commissie onlangs heeft aangenomen. Hierin worden de voorwaarden uiteengezet waaronder (decentrale) overheden door middel van het verstrekken van staatssteun MKB ondernemingen kunnen helpen aan financiering te komen.

Lees het volledige bericht

Praktijk Risicokapitaal

Risicokapitaal praktijk

Agro&Co Kapitaalfonds in Noord-Brabant is een voorbeeld van een risicokapitaalfonds. Zij nemen deel in initiatieven die bijdragen aan systeeminnovaties in de agrarische sector, waarvoor financiering uit de markt moeilijk is te vinden.

Oprichting investeringsfonds

De provincie Noord-Holland heeft bij de Risicokapitaalregeling Duurzame Energie een investeringsfonds opgericht. Dit heeft tot doel het investeren in MKB ondernemingen die zich bezighouden met onderzoek naar en de ontwikkeling van technologieën van duurzame energie en voornemens zijn nieuwe producten en diensten op de markt te brengen.

Publicaties Risicokapitaal

Wet- en regelgeving Risicokapitaal

Risicokapitaal wet- en regelgeving

Richtsnoeren risicokapitaal

In de Richtsnoeren risicokapitaal wordt bepaald wanneer sprake is van risicokapitaal en hoe een dergelijke maatregel wordt getoetst. Innovatieve MKB ondernemingen ondervinden vaak opstartproblemen in de kapitaalsector.

De richtsnoeren verbeteren de steunmogelijkheden voor deze MKB’ers, voornamelijk wanneer een alternatieve steunmethode ontbreekt.

Toepassing

Zowel de overheid als een particuliere investeerder moeten een startende onderneming financieren in de begin-, aanloop- en expansiefase. De richtsnoeren zijn alleen van toepassing op risicokapitaalregelingen, niet op ad-hoc maatregelen voor individuele ondernemingen.

De richtsnoeren gelden ook niet voor steun aan ondernemingen in moeilijkheden of aan ondernemingen in de scheepsbouw, de kolen-, ijzer- en staalindustrie.

Steundrempel

Decentrale overheden mogen per MKB € 1,5 miljoen steunen voor een periode van twaalf maanden. De Europese Commissie gaat er vanuit dat alternatieve financiering via financiële markten ontbreekt en er sprake is van marktfalen. Dit moet de decentrale overheid kunnen aantonen.

Wordt de steundrempel overschreden, dan maakt de Commissie een gedetailleerde beoordeling, vanwege het grotere risico van verstoring van de mededinging.

Snelle beoordeling

Voldoet de maatregel aan de volgende voorwaarden, dan past de Commissie een snelle beoordelingsprocedure toe:

– De steun is minder dan € 1,5 miljoen aan een MKB voor een periode van 12 maanden;
– De steun betreft de financiering tot de expansiefase voor MKB in steungebieden en tot de aanloopfase voor MKB buiten steungebieden;
– Ten minste 70% van het totale budget wordt in de vorm van aandelenkapitaal en hybride kapitaalinstrumenten verschaft;
– Buiten steungebieden moet de financiering tem minste voor 50% afkomstig zijn van particuliere investeerders, binnen de steungebieden voor 30%;
– De investeringen moeten winstgericht zijn;
– Het fondsbeheer moet op zakelijke basis plaatsvinden;
– De gerichtheid op een bepaalde sector is mogelijk voor fondsen die in innoverende technologieën of sectoren investeren.

Gedetailleerde beoordeling

In de volgende situaties wordt er een gedetailleerde beoordeling toegepast:

– Maatregelen waarbij de steun een bedrag van € 1,5 miljoen aan een MKB voor een periode van 12 maanden overschrijdt;
– Steun die de financiering verschaft voor de expansiefase van MKB buiten steungebieden;
– Maatregelen waarmee vervolginvesteringen worden gefinancierd en waarbij € 1,5 miljoen en de early-growth-financieringsfase worden overschreden;
– Maatregelen met een particuliere deelneming van minder dan 50% buiten de steungebieden of minder dan 30% binnen de steun gebieden;
– Maatregelen die een ‘seed capital’ verstrekken aan kleine ondernemingen waarin weinig of geen particuliere investeerders deelnemen en/of de nadruk ligt op financiering via schuldinstrumenten;
– Maatregelen waarbij investeringsvehikels zijn betrokken (alternatieve marktplaatsen);
– Maatregelen waarmee de kosten worden gedekt die verband houden met het doorlichten van ondernemingen voor tot investering over te gaan.

Melding

Steun op basis van deze richtsnoeren moet worden gemeld bij de Commissie.