Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Omnibus Decentraal

Situatie na 1 januari 2015

Decentrale overheden die staatssteun willen verlenen ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) dienen hiervoor per 1 januari 2015 gebruik te maken van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De Omnibus Decentraal Regeling (ODR) wordt vanaf die datum niet meer toegepast. Hieronder leest u meer over deze verandering.

Situatie tot 1 januari 2015

Tot 1 januari 2015 bood de ODR een algemeen kader waarbinnen decentrale overheden steun konden verlenen voor projecten op het gebied van O&O&I. Steunmaatregelen die voldeden aan alle voorwaarden uit de ODR waren verenigbaar met de interne markt en behoefden geen voorafgaande goedkeuring van de Europese Commissie. Decentrale overheden moeten enkel jaarlijks rapporteren over steun verleend op basis van de ODR.

Achtergrond ODR

De ODR is een regeling die in 2007 door Nederland ter goedkeuring bij de Europese Commissie is aangemeld. De Commissie heeft de ODR destijds op basis van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor O&O&I goedgekeurd. In 2012 heeft de Europese Commissie de verlenging van de looptijd van de ODR tot en met 31 december 2017 goedgekeurd.

Nieuwe kaderregeling O&O&I

Oorspronkelijk liep de ODR dus tot en met 31 december 2017. De Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor O&O&I op grond waarvan de Commissie de ODR heeft goedgekeurd, is echter per 1 juli 2014 vervangen door een nieuwe kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (nieuwe kaderregeling O&O&I).

Aanpassen O&O&I regelingen

Op basis van de nieuwe kaderregeling moesten lidstaten, waar nodig, hun bestaande O&O&I regelingen aanpassen zodat deze uiterlijk 1 januari 2015 in overeenstemming met de nieuwe O&O&I kaderregeling zijn. Van een aantal steuncategorieën uit de ODR is gebleken dat een dergelijke aanpassing noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat deze steuncategorieën in overeenstemming zijn met de nieuwe O&O&I kaderregeling.

Toepassing AGVV in plaats van de ODR

Op 1 juli 2014 is echter ook de nieuwe AGVV in werking getreden. De mogelijkheden om steun te verlenen op basis van de AGVV komen in grote lijnen overeen met de mogelijkheden tot steunverlening die in de ODR zijn beschreven. Daarom is besloten de ODR niet aan te passen aan de nieuwe O&O&I kaderregeling. Decentrale overheden die vanaf 1 januari 2015 steun willen verlenen voor O&O&I dienen hiervoor gebruik te maken van de AGVV. De AGVV vervangt vanaf 1 januari 2015 dus de ODR.

In de praktijk

Wilt u als decentrale overheid staatssteun verlenen voor O&O&I op basis van de AGVV? Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het doen van een zogeheten kennisgeving.

Gemeenten en provincies die een kennisgeving onder de AGVV willen doen, kunnen contact opnemen met Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl of via 070 – 338 1090.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Omnibus Decentraal

In 10 stappen op de hoogte: Stap 4: AGVV en innovatieclusters

Per 1 juli 2014 verruimen de mogelijkheden voor decentrale overheden om steun aan innovatieclusters te verstrekken. Deze verruimde mogelijkheden ontstaan doordat in de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) een vrijstelling voor innovatieclusters is toegevoegd. Steun op grond van de AGVV hoeft niet gemeld te worden bij de Europese Commissie. De nieuwe AGVV treedt medio 2014 in werking.
Lees het volledige bericht

Wet- en regelgeving Omnibus Decentraal

ODR regelgeving

Op deze pagina vindt u een opsomming alle regelgeving die relevant is voor decentrale overheden die gebruik willen maken van de Omnibus Decentraal Regeling.