Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Afgeronde meldingen

Gemeente Amsterdam:

Made@De Overkant (2010-2012)
CineGrid Amsterdam (2008-2012)

Gemeente Helmond:

Programmakader Automotive (2012-2013)

Gemeente Rotterdam:

Aquadock (2011-2013)

Provincie Drenthe:

De Omnibus Decentraal Regeling Drenthe (2008-2013)

Provincie Flevoland:

Emerging Disease Campus (2011-2013)
Gietwater op maat (2011-2013)
Energierijk, incidentele subsidie (2008-2013)
Cross Media Expertisecentrum (2008-2012)
Geo Valley, deelproject I Onderzoek- en Ontwikkelingsactiviteiten
 (2007-2012)
NLR C-Scan Robot (2007-2008)

Provincie Friesland:

Ontwikkeling aandrijflijn Electric Power Holland (2012-2013)
Fryslân Fernijt (2011-2013)

Provincie Gelderland:

Beleidsregel subsidieverstrekking sociaal-economisch beleid (2008-2015)

Provincie Limburg:

Ontwikkeling Oogst(verwerkings)machine Ascopi 2 (2012-2013)
Innovatie-adviesdienst COCI (2010-2013)
Pilotfase reumacentrum voor revalidatie en re-integratie (2009-2013)
Streetscooter project Rheinisch Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen (2009-2012)
Businessplan House of Regenerative Medicine (2010-2011)
Chemelot Multifunctionele Multiclient Miniplant faciliteit (2010)
Startersvoorzieningen met inlooplab op de High Chem & New Materials Campus (2008-2009)
Virtual Lab (2007-2008)

Provincie Noord-Brabant:

Leefbaarheid (2013-2014)
Financiële participatie Eleaf Holding (2012-2013)
Chez Pascal (2011-2013)
Pascal Processing (2011-2013)
OPStart Fhealinc (2010-2013)
Logistics Accelerator (2010-2013)
Tilburg Innovation Center (2009-2013)
World Class Aviation Academy (2009-2013)
Innovatieve paardenembryo’s (2008-2013)
Kustlaboratorium (2007-2013)
Innovatie Acties Brabant 4 (2011-2012)
Verkeersplatform Noord-Brabant (vrachtverkeer) (2011-2012)
Brains Unlimited (2009-2012)
CADCAM (2009-2012)
Catalyst melding (2009-2012)
Innoleren OC (2009-2012)
HeliXeR (nr. 31 O 006) (2008-2012)
OP Zuid project 31 O 005, ‘Aanjaagproject Innovatie ZUID’ Kennischeques (2008-2012)
OP Zuid project 31 O 005, ‘Aanjaagproject Innovatie ZUID’ Strategisch innoveren (2008-2012)
Essent BBE park Cuijk project 4 (2011)
Essent BBE park Cuijk project 2 (2011)
Essent BBE-Cuijk project 1 (2011)
Slim Elektrisch Rijden Brabant (2010-2011)
Real Food Kennisnet ZLTO (2009-2011)
Subsidieregeling slimme zorg Noord-Brabant (2009-2011)
Reststroomkoppeling in de Zuidwest-Delta (2008-2011)
Stimulus Programmamanagement Connect (2008-2011)
Terugwinning en kringloopsluiting fosfaat in de zuivelindustrie (2009-2010)
Stimulus Programmamanagement Precisietechnologie (2008-2010)

Provincie Noord-Holland:

Compacte Warmteopslag ICOON (2012-2014)
Offshore getijstromenenergie
 (2009-2013)
West Orange (2009-2011)

Provincie Overijssel:

Subsidiebeschikking netwerkkantoren in Zwolse wijken (2010-2012)

Provincie Zeeland:

Biomassa als grondstof voor de chemie (2012)
Getijdenenergie Oosterscheldekering (2010-2012)

Provincie Zuid-Holland:

Delft Aardwarmte Pilot Project (2011-2013)
LNG Dual Fuel voor de binnenvaart (2011-2013)
InnoSportLab Zeilen (2010-2013)
Ontwikkeling STC-Group tot hoogwaardig kennisinstituut (2009-2013)
PowerPlane Development Project; Airborne Wind Energy (2010-2012)
NeCEN Open Access (2009-2012)
Pilot project kleinschalige windturbines in de gebouwde omgeving (2009-2011)
Technostarters – New Business development YES! Delft (2008-2011)
Kennisprogramma Waterkader Haaglanden (2010)