Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Meldingen

Eén van de voorwaarden uit de ODR was dat gemeenten en provincies, die gebruik maakten de ODR, de betrokken steunmaatregelen (subsidieregelingen of individuele beschikkingen en regelingen voor risicokapitaal) bekend moesten maken op de website van Europa decentraal.

Aan de linkerzijde vindt u een overzicht van de maatregelen die voor 1 januari 2015 zijn verleend op basis van de ODR en die nu nog in werking zijn.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG