Fiscale vrijstelling voor zuiveringsslib in beginsel geoorloofd

Er lijkt geen sprake van staatssteun te zijn wanneer zuiveringsslib wordt vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Dit is althans het voorlopige oordeel van de Europese Commissie. Met name voor waterschappen is deze vrijstelling relevant, omdat dit van invloed is op hun financiën.
Lees het volledige bericht