Vereenvoudigde aanmelding links

Informatiewijzer Staatssteun voor decentrale overheden (paragraaf 6.4), Europa decentraal
Mededeling vereenvoudigde behandeling staatssteunzaken

Vereenvoudigde melding en vereenvoudigde procedure
, brief Europese Commissie