Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Transparantie

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) of de Visserijvrijstellingsverordening (VVV), moeten sinds 1 juli 2016 rekening houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze verordeningen. Dat houdt onder andere in dat, wanneer een decentrale overheid steun toekent overeenkomstig deze vrijstellingen, er in sommige gevallen op de website van de Europese Commissie informatie bekend moet worden gemaakt.

Doel: grotere individuele steunmaatregelen transparanter

Met de modernisering van de staatssteunregels is transparantie erg belangrijk geworden. Dit draagt namelijk bij aan betere nakoming van regels, meer rechtszekerheid en betere verantwoording. De AGVV de LVV en de VVV zijn zo aangepast dat alle steunverleningen boven een bepaald bedrag (zie hieronder) openbaar moeten worden gemaakt. Dat houdt onder andere in dat wanneer een decentrale overheid individuele steun (verleend aan één organisatie) boven een bepaalde drempel toekent, er over de steunmaatregel aanvullende informatie bekend moet worden gemaakt via de transparantiemodule TAM.

Staatssteunwebsite op nationaal niveau

Door gebruik te maken van de TAM-module, voldoen decentrale overheden aan art. 9 lid 1 c AGVV, art 9 lid 2 sub c LVV of art. 9 lid 1 sub c VVV. Dat wil zeggen, het voldoet in dit geval als ‘staatssteunwebsite op nationaal niveau’. Decentrale overheden kunnen een link naar de TAM plaatsen op hun website. Elke melding in de TAM heeft een apart nummer, waar zo nodig naar verwezen kan worden.

Het is voor de TAM niet van belang of de individuele steunmaatregel reeds als ad hoc steunmaatregel is kennisgegeven of dat de individuele steun niet apart is kennisgegeven maar wordt verleend onder een kennisgegeven regeling. Voor een innovatiecluster (art. 27 AGVV) geldt dat de steun aan één organisatie wordt verstrekt. Derhalve geldt het gehele bedrag dat is kennisgegeven onder dit artikel als  individuele steunverlening in de zin van sub art. 9 lid 1 sub c AGVV.

Wanneer geldt de transparantieverplichting?

De eisen met betrekking tot transparantie zijn neergelegd in art. 9 AGVV en LVV. De verplichting tot het publiceren van gegevens geldt in de volgende gevallen voor steun vanaf 1 juli 2016 is verleend:

  • AGVV: iedere individuele steunverlening van meer dan € 500.000,-;
  • LVV: iedere individuele steunverlening van meer dan € 500.000,-;
  • LVV: iedere individuele steunverlening van meer dan € 60.000,- in het geval van begunstigen actief in de primaire landbouwproductie;
  • VVV: iedere individuele steunverlening van meer dan € 30 000,-.

De verplichtingen ten aanzien van transparantie gelden ook voor steun die op of na 1 juli 2016 is verleend op basis van een regeling die vóór 1 juli 2016 al is kennisgegeven. Voor steunverleningen die plaats hebben gevonden voor 1 juli 2016 geldt de transparantieverplichting niet.

NB: Wanneer meerdere overheden voor hetzelfde project steun verlenen is het van belang om rekening te houden met de cumulatieverplichting. Zo kan de bijdrage van uw organisatie mogelijk onder de drempel liggen maar dient er toch een TAM melding te worden gedaan. Meer informatie hierover is terug te vinden in deze praktijkvraag.

Wat moet er worden gepubliceerd?

Wanneer de bovenstaande transparantieverplichtingen van toepassing zijn, moet een decentrale overheid de benodigde gegevens publiceren via de TAM. In de TAM zelf en in bijlage III van de AGV, de LVV en de VVV vindt u de gegevens die moeten worden gepubliceerd. Enkele voorbeelden zijn:

  • de naam van de begunstigde;
  • het soort onderneming (kmo of grote onderneming);
  • het steunelement;
  • het steuninstrument;
  • de datum van toekenning van steun.

Publicatie Binnen zes maanden

De benodigde gegevens moeten binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun worden gepubliceerd. Wanneer een decentrale overheid bijvoorbeeld op 1 juli 2016 een onderneming onder de toepassing van de AGVV € 1 miljoen steun verleent, dan moet de vereiste informatie uiterlijk op 1 januari 2017 bekendgemaakt zijn. Vanaf de datum dat de steun verleend is, moeten de gegevens tien jaar beschikbaar blijven.

Verschil met staatssteunrapportage

Decentrale overheden zijn verplicht op jaarlijks een staatssteunrapportage te doen. De bovengenoemde transparantie-eisen staan hier los van. De informatie die in het kader van de staatssteunrapportage wordt aangeleverd wordt niet openbaar gemaakt, maar wordt slechts gebruikt voor het zogeheten State Aid Scoreboard. Daarnaast is de transparantieverplichting van toepassing op iedere individuele steunverlening hoger dan een bepaald bedrag. Het is dan ook mogelijk dat de transparantieverplichtingen van toepassing zijn op meerdere steunverleningen onder één en dezelfde regeling.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Meer informatie over hoe een TAM melding te doen als decentrale overheid is terug te lezen in de handleiding TAM voor decentrale overheden. Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal. Mocht u ondanks het lezen van de handleiding nog technische vragen hebben over het gebruik van de Transparancy Aid Module, neem dan contact op met het ministerie van BZK , via het e-mailadres coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl.

STEL UW VRAAG


Nieuws Transparantie

Extra duiding over de werking van de Transparancy Aid Module (en cumulatie)

Wanneer decentrale overheden gebruik maken van een vrijstellingsverordening, kunnen ze vanaf bepaalde drempelwaarden te maken krijgen met de zogenaamde State Aid Transparancy Award Module (TAM). Om uit te leggen hoe de module gebruikt kan worden, heeft het ministerie van BZK een praktische TAM-handleiding gepubliceerd. Daarnaast kunt u hieronder meer lezen over hoe cumulatie van steun hier mogelijk ook van belang kan zijn. Lees het volledige bericht

De Transparancy Aid Module door decentrale overheden toegepast

Sinds juli 2016 is er een transparantieverplichting voor decentrale overheden die staatssteun verlenen op basis van de groepsvrijstellingsverordeningen. De benodigde gegevens moeten binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun worden gepubliceerd. De provincie Drenthe heeft de primeur om als eerste provincie in Nederland een melding in te voeren in de transparantiemodule genaamd TAM.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Transparantie

Wanneer moet er worden voldaan aan de transparantieverplichting bij kennisgegeven staatssteun?

Onze gemeente heeft een steunregeling kennisgegeven op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Moet de zogenaamde transparantieverplichting uit de AGVV dan ook toegepast worden, en zo ja wat houdt deze transparantieverplichting in? Geldt er ook een transparantieverplichting voor de overige vrijstellingsverordeningen?

Bekijk het antwoord

X