Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Revolverende fondsen

Decentrale overheden kunnen door middel van een revolving fund (revolverend fonds) geld beschikbaar stellen aan ondernemingen voor investeringen met een langere terugverdientijd. Het kernidee van revolving funds is dat de overheid geld niet meer eenmalig aan projecten besteedt, maar dat het geld meerdere keren (revolverend) kan worden ingezet. De Europese Commissie heeft een aantal programma’s opgericht om bij te dragen aan projecten die door middel van revolving funds worden gefinancierd. De Commissie is namelijk van mening dat subsidiëring door middel van revolving funds een beter alternatief is dan eenmalig steun verlenen.

Garanties en Leningen

Wanneer een onderneming een hoge lening af moet sluiten, kan een decentrale overheid hiervoor garant staan. Zo kan voorkomen worden dat een onderneming helemaal geen lening kan krijgen.

Een decentrale overheid kan ook zelf een lening verstrekken aan een onderneming. Bij een niet marktconforme lening kan er echter sprake zijn van staatssteun. Wanneer een decentrale overheid bijvoorbeeld gunstige rentepercentages voert, kan er sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun.

Risicokapitaal

Decentrale overheden kunnen aan MKB die zich in de start- en ontwikkelingsfase bevinden, steun verlenen ten behoeve van risicokapitaalinvesteringen.

(Let wel, ook maatregelen die een andere vorm aannemen dan deze financieringsinstrumenten kunnen mogelijk leiden tot staatssteun indien er inkomsten worden gederfd, lees hier meer).

Niet revolverend: subsidies

Een decentrale overheid kan een onderneming ook steunen door het geven van een (klassieke) subsidie. Het betreft dan steun in de vorm van een financiële transactie (ook wel donatie of gift genoemd). Een dergelijke subsidie kan zowel ad hoc als op basis van een regeling worden verleend.

Voor de staatssteunregels is het niet relevant wat de herkomst is van de subsidie, en of de middelen al dan niet door de overheid worden beheerd. De mate waarin het overheidsorgaan is tussengekomen bij de vaststelling is hierbij doorslaggevend (concept Notion of State Aid, punt 60).

Ook subsidies die worden verstrekt uit Europese gelden vallen binnen het toepassingsbereik van het staatssteunverbod (concept Notion of State Aid, punt 61 en 62).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 

Nieuws Revolverende fondsen

Kallas in Europees Parlement: Minder complexe regels voor ontvangers structuurfondsen

Voorzitter van de High Level Group voor simplificatie Siim Kallas sprak met de REGI commissie van het Europees Parlement over de simplificatie van de Europese structuurfondsen. Volgens hem is het nodig om de hoeveelheid en complexiteit van de regels te verminderen en de administratieve lasten voor ontvangers van structuurfondsen te verlichten. 
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Revolverende fondsen

Wat zijn de regels m.b.t. garanties aan ondernemingen die DAEB uitvoeren?

Onze gemeente is voornemens garant te staan voor een lening die door een organisatie voor verslavingszorg is aangegaan bij een bank. De diensten die door deze organisatie worden aangeboden, kwalificeren naar onze mening als een DAEB (dienst van algemeen economisch belang). Waar moeten wij op letten bij het verstrekken van een garantie aan een onderneming die een DAEB verricht?

Bekijk het antwoord

Hoe werken de staatssteunregels bij een niet-marktconforme lening?

Onze gemeente wil milieusteun verlenen aan een bedrijf voor het aanbrengen van warmtecollectoren op het dak van een groot kantoorpand. De gemeente wil de steun niet als een subsidie verlenen, maar deze in de vorm van een niet-marktconforme lening gieten. Het voordeel dat het bedrijf krijgt dankzij een lage, niet-marktconforme rente is gelijk aan de hoogte van het oorspronkelijke subsidiebedrag. De lening wordt hoger dan het aanvankelijke subsidiebedrag. Is dit toegestaan volgens de staatssteunregels?

Bekijk het antwoord