Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Vervoer staatssteun

Decentrale overheden kunnen staatssteun verlenen aan vervoersondernemingen. Volgens art. 93 VWEU is staatssteun toelaatbaar als:

– Het beantwoordt aan de behoeften van de coördinatie van het vervoer;
– Het overeenkomt met de vergoedingen van bepaalde met openbare dienst verbonden dienstverrichtingen.

Meer informatie over alle aspecten van Vervoer en staatssteun vindt u onder Vervoer.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Vervoer staatssteun

Nieuwe vrijstellingsmogelijkheden voor staatssteun in de maak

De Europese Commissie heeft voorgesteld om havens en luchthavens als steuncategorie op te nemen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Ook worden in het voorstel de steundrempels voor cultuur en erfgoed verhoogd. De uitbreiding van vrijstellingsmogelijkheden onder de AGVV betekent voor decentrale overheden dat ze meer armslag krijgen om steun ‘staatssteunproof te verlenen. De uitbreiding staat nu open ter publieke consultatie.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Vervoer staatssteun

Hoe zit het met staatssteun en openbaar vervoermarketing?

Op grond van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) heeft de provincie een specifieke verantwoordelijkheid voor de organisatie en de kwaliteit van het openbaar vervoer. Deze verantwoordelijkheid komt onder meer tot uitdrukking in het verlenen van concessies aan streekvervoerbedrijven. Bedrijven die bussen laten rijden op basis van door de provincie verleende concessies, hebben bij de provincie marketingplannen ingediend.

Bekijk het antwoord